www.fretex.no

Fretex Vest-Norge AS

Ledergruppe avdeling Vest-Norge

 • Bodil Marie Gilje
  Bodil Marie Gilje

  Daglig leder

  Tlf: 51 95 13 85
  Mob: 404 13 350
  Send e-post
 • Rut Vagle
  Rut Vagle

  Økonomi og IT sjef

  Tlf: 51 95 13 28
  Send e-post
 • Ann Iren Torgersen
  Ann Iren Torgersen

  Sektorleder Jobb & oppfølging

  Tlf: 55 92 59 02/51 95 13 30
  Mob: 404 13 354
  Send e-post
 • Livar Stangeland
  Livar Stangeland

  Administrasjon og KS leder

  Tlf: 51 95 13 26
  Mob: 934 18 615
  Send e-post
 • Jan Ingvar Heng
  Jan Ingvar Heng

  Miljø- og logistikksjef

  Tlf: 51 95 13 22
  Mob: 913 95 454
  Send e-post
 • Jack Jensen
  Jack Jensen

  Salgssjef butikker

  Tlf: 51 95 13 27
  Mob: 911 29 908
  Send e-post

Administrasjon

 • Anita Hetland
  Anita Hetland

  Arbeidsleder resepsjon Sandnes

  Tlf: 51 95 13 24
  Mob: 40 01 17 43
  Send e-post
 • Nadia V. Hagen
  Nadia V. Hagen

  Arbeidsleder resepsjon/ordrekontor Bergen

  Tlf: 55 33 61 84
  Mob: 95 85 78 28
  Send e-post
 • Erik Muus-Falck
  Erik Muus-Falck

  Arbeidsleder Kantine Bergen

  Tlf: 55 92 59 39
  Mob: 908 99 654
  Send e-post
 • Eivind Koppang
  Eivind Koppang

  Arbeidsleder kantine Sandnes

  Tlf: 51 95 13 19
  Mob: 992 39 260
  Send e-post
 • Merete Halvorsen
  Merete Halvorsen

  Regnskapsleder

  Tlf: 51 95 13 23
  Send e-post
 • Shirley Feng Dahl
  Shirley Feng Dahl

  Regnskapskonsulent

  Tlf: 51 95 13 11
  Send e-post
 • Maria Dobrynina
  Maria Dobrynina

  Regnskapskonsulent

  Tlf: 51 95 13 18
  Send e-post
 • Olga Kavaliova
  Olga Kavaliova

  Adm. medarbeider Rogaland

  Tlf: 51 95 13 33
  Send e-post
 • Christin Stokkeland Pedersen
  Christin Stokkeland Pedersen

  Adm.medarbeider Rogaland

  Tlf: 51 95 13 45
  Send e-post

Ledergruppe Jobb & Oppfølging

 • Ann Iren Torgersen
  Ann Iren Torgersen

  Sektorleder Jobb & oppfølging

  Tlf: 55 92 59 02/51 95 13 30
  Mob: 404 13 354
  Send e-post
 • Lars Sandvik
  Lars Sandvik

  Leder for kvalitet og utvikling

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 932 24 759
  Send e-post
 • Christiane Misje
  Christiane Misje

  Leder for anbud, opplæring og utvikling

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 920 48 648
  Send e-post

Avdelingsledere jobb & oppfølging

 • Åse Boge
  Åse Boge

  Avdelingsleder Rogaland / Teamleder oppfølging Stord

  Tlf: 52 70 10 05
  Mob: 402 12 895
  Send e-post
 • Rolf-Morten Skrede
  Rolf-Morten Skrede

  Avdelingsleder Sogn & Fjordane

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 958 78 122
  Send e-post
 • Anita Fuglseth
  Anita Fuglseth

  Avdelingsleder Hordaland

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 934 18 643
  Send e-post

Jobb & oppfølging avd Agder

 • Linda Drangsholdt
  Linda Drangsholdt

  Operativ Teamleder Agder

  Tlf: 38 05 66 85
  Mob: 909 29 973
  Send e-post
 • Anstein Mykland
  Anstein Mykland

  Jobbkonsulent Kristiansand APS

  Tlf: 38 05 66 85
  Mob: 402 26 699
  Send e-post
 • Louise Kjøstvedt
  Louise Kjøstvedt

  Jobbkonsulent Kristiansand APS

  Mob: 464 70 311
  Send e-post
 • Rune Espeland

  Jobbkonsulent Avklaring Lister

  Mob: 402 48 270
  Send e-post
 • Solfrid Dyrøy

  Jobbkonsulent, Avklaring Lister

  Mob: 917 67 161
  Send e-post

Jobbmestrende Oppfølging

 • Kim Elisabeth Wiik
  Kim Elisabeth Wiik

  Operativ teamleder Jobbmestrende Oppfølging Stavanger

  Tlf: 51 95 13 43
  Mob: 40407620
  Send e-post
 • Åse Johansson
  Åse Johansson

  Jobbspesialist JMO Stavanger

  Tlf: 51 95 13 40
  Mob: 980 80 930
  Send e-post
 • Ragnhild daRocha
  Ragnhild daRocha

  Jobbspesialist Stavanger

  Tlf: 51951339
  Mob: 921 11 635
  Send e-post
 • Marte Handeland
  Marte Handeland

  Jobbspesialist Stavanger

  Tlf: 51 95 13 37
  Mob: 913 81 286
  Send e-post
 • Gro Carlsen
  Gro Carlsen

  Jobbspesialist Haugesund

  Mob: 41237117
  Send e-post
 • Halvor Ognøy
  Halvor Ognøy

  Jobbspesialist Haugesund

  Mob: 920 58 339
  Send e-post

Supported Employment SE, Agder

 • Linda Drangsholdt
  Linda Drangsholdt

  Operativ Teamleder Agder

  Tlf: 38 05 66 85
  Mob: 909 29 973
  Send e-post
 • Kristine Trondahl
  Kristine Trondahl

  Jobbspesialist Arendal

  Mob: 995 57 001
  Send e-post
 • Elisabeth Lindboe
  Elisabeth Lindboe

  Jobbspesialist Arendal

  Mob: 908 48 891
  Send e-post

AFT Rogaland

 • Kjersti Schwalb
  Kjersti Schwalb

  Teamleder SE, Teamleder AFT Rogaland

  Tlf: 51 95 13 46
  Mob: 980 61 534
  Send e-post
 • Tone Grethe Hagen
  Tone Grethe Hagen

  Jobbkonsulent

  Tlf: 51 95 13 34
  Mob: 404 18 619
  Send e-post
 • Nina Bringeland
  Nina Bringeland

  Jobbkonsulent

  Tlf: 51 95 13 56
  Mob: 924 65 690
  Send e-post
 • Bodil Downham
  Bodil Downham

  Jobbkonsulent

  Tlf: 51 95 13 31
  Mob: 959 39 286
  Send e-post
 • Kenneth Dåsvand
  Kenneth Dåsvand

  Jobbkonsulent

  Tlf: 51951341
  Mob: 48 39 63 36
  Send e-post
 • Elin Giskeødegaard
  Elin Giskeødegaard

  Jobbkonsulent

  Tlf: 51 95 13 42
  Send e-post

Supported Employment SE, Rogaland

 • Kjersti Schwalb
  Kjersti Schwalb

  Teamleder SE, Teamleder AFT Rogaland

  Tlf: 51 95 13 46
  Mob: 980 61 534
  Send e-post
 • Synne Østgård Lunde
  Synne Østgård Lunde

  Jobbspesialist

  Tlf: 51 95 13 35
  Mob: 971 88 556
  Send e-post
 • Frode Bøyum
  Frode Bøyum

  Jobbspesialist

  Tlf: 51 95 13 38
  Mob: 406 46 731
  Send e-post
 • Ingjerd Forberg Aanestad
  Ingjerd Forberg Aanestad

  Jobbspesialist

  Tlf: 51 95 13 39
  Mob: 992 74 675
  Send e-post
 • Siri Christiansen
  Siri Christiansen

  Jobbspesialist

  Tlf: 51 95 13 36
  Mob: 99 36 28 99
  Send e-post

Jobb & Oppfølging Haugesund

 • Janne Kjenes
  Janne Kjenes

  Teamleder Haugesund Avklaring og AFT

  Mob: 404 18 610
  Send e-post
 • Jon Bendik Lind
  Jon Bendik Lind

  Jobbkonsulent AFT og avklaring

  Mob: 400 89 043
  Send e-post
 • Kristin Strand Olsen

  Jobbkonsulent

  Tlf: 51951344
  Mob: 415 12 742
  Send e-post
 • Elisabeth Vika Støver
  Elisabeth Vika Støver

  Jobbkonsulent

  Mob: 905 09 078
  Send e-post
 • Line Liland Richardsen
  Line Liland Richardsen

  Jobbkonsulent

  Mob: 994 53 504
  Send e-post
 • Thomas Falch
  Thomas Falch

  Jobbkonsulent - Avklaring

  Mob: 916 90 433
  Send e-post
 • Halvor Ognøy
  Halvor Ognøy

  Jobbspesialist Haugesund

  Mob: 920 58 339
  Send e-post
 • Rosa Helena Vea
  Rosa Helena Vea

  Jobbkonsulent

  Mob: 922 16 443
  Send e-post

Jobb & Oppfølging Sogn og Fjordane

 • Rolf-Morten Skrede
  Rolf-Morten Skrede

  Avdelingsleder Sogn & Fjordane

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 958 78 122
  Send e-post
 • Vibeke Kristiansen Grotle
  Vibeke Kristiansen Grotle

  Operativ teamleder - Førde og Florø

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 624
  Send e-post
 • Hanne-Cecilie Sande
  Hanne-Cecilie Sande

  Operativ teamleder - Førde og Florø

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 622
  Send e-post
 • Helene Ulvik Stenseth
  Helene Ulvik Stenseth

  Jobbkonsulent - Førde

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 623
  Send e-post
 • Wibecke Auganæs
  Wibecke Auganæs

  Jobbkonsulent - Førde

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 621
  Send e-post
 • Kristin Horne
  Kristin Horne

  Jobbkonsulent - Førde

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 408 00 360
  Send e-post
 • Astrid Berg
  Astrid Berg

  Jobbkonsulent - Florø

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 627
  Send e-post
 • Silje Anita Flugheim Ølmheim
  Silje Anita Flugheim Ølmheim

  Operativ Teamleder - Sogndal

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 628
  Send e-post
 • Marit Vold
  Marit Vold

  Jobbkonsulent - Sogndal

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 629
  Send e-post
 • Elisabeth Orrestad
  Elisabeth Orrestad

  Jobbkonsulent - Sogndal

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 631
  Send e-post
 • Tonje Slettemo
  Tonje Slettemo

  Jobbkonsulent - Sogndal

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 630
  Send e-post
 • Jan-Ole Haus

  Operativ teamleder - Nordfjordeid

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 408 00 361
  Send e-post
 • Inge Martin Skavøypoll
  Inge Martin Skavøypoll

  Jobbkonsulent - Nordfjordeid

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 900 16 598
  Send e-post
 • Åshild Vereide
  Åshild Vereide

  Jobbkonsulent - Norfjordeid

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 632
  Send e-post
 • Stig-Ove Brobakke
  Stig-Ove Brobakke

  Jobbkonsulent - Nordfjordeid

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 934 18 663
  Send e-post

AFT Hordaland

 • Beate Eldevik
  Beate Eldevik

  Operativ teamleder AFT Hordaland

  Tlf: 55 33 61 87
  Mob: 41 32 06 76
  Send e-post
 • Anniken Hagen
  Anniken Hagen

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 25
  Mob: 404 13 353
  Send e-post
 • Andreas Berge
  Andreas Berge

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 24
  Mob: 404 18 617
  Send e-post
 • Greta Hopsdal Gullaksen
  Greta Hopsdal Gullaksen

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 18
  Mob: 918 52 488
  Send e-post
 • Anne Marit Mælan
  Anne Marit Mælan

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 33 61 82
  Mob: 404 18 618
  Send e-post
 • Sarah Andrea Vabø
  Sarah Andrea Vabø

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 932 68 309
  Send e-post
 • Gunn Helleland
  Gunn Helleland

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 03
  Mob: 934 18 604
  Send e-post
 • Aina Johannessen
  Aina Johannessen

  Jobbspesialist

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 668
  Send e-post
 • Amanda Strømmen Nygård
  Amanda Strømmen Nygård

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 400 37 881
  Send e-post
 • Benedicte Nortvedt
  Benedicte Nortvedt

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 934 18 609
  Send e-post
 • Tone Løvås Mangersnes
  Tone Løvås Mangersnes

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 93 41 86 45
  Send e-post
 • Frode Rasmussen
  Frode Rasmussen

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 13 355
  Send e-post
 • Katrine Solberg
  Katrine Solberg

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 602
  Send e-post
 • Martha Cemanes Nilsen
  Martha Cemanes Nilsen

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 25 368
  Send e-post

Avklaring Hordaland

 • Janne Kuven
  Janne Kuven

  Operativ Teamleder Avklaring Hordaland og Stord

  Tlf: 55 92 59 48
  Mob: 924 34 190
  Send e-post
 • Vibecke Aarø
  Vibecke Aarø

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 17
  Mob: 934 18 624
  Send e-post
 • Dagrun Hamre
  Dagrun Hamre

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 936 54 223
  Send e-post
 • Renate Hereide
  Renate Hereide

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 07
  Mob: 404 18 648
  Send e-post

Jobb & oppfølging Sunnhordaland

 • Åse Boge
  Åse Boge

  Avdelingsleder Rogaland / Teamleder oppfølging Stord

  Tlf: 52 70 10 05
  Mob: 402 12 895
  Send e-post
 • Janne Kuven
  Janne Kuven

  Operativ Teamleder Avklaring Hordaland og Stord

  Tlf: 55 92 59 48
  Mob: 924 34 190
  Send e-post
 • Ole-Inge Rolfsnes
  Ole-Inge Rolfsnes

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 934 01 394
  Send e-post
 • Nina Jacobsen
  Nina Jacobsen

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 608
  Send e-post
 • Jan Inge Rasmussen
  Jan Inge Rasmussen

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 468 29 202
  Send e-post
 • Heike Geldner
  Heike Geldner

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 979 82 266
  Send e-post
 • Jannicke Lunde
  Jannicke Lunde

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 907 34 630
  Send e-post
 • Rebekka Nordtveit
  Rebekka Nordtveit

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 994 98 899
  Send e-post
 • Gina Paulsen

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 913 36 537
  Send e-post
 • Ingrid Michelsen

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 945 41 412
  Send e-post

Jobb & oppfølging Voss

 • Frode Gudvangen
  Frode Gudvangen

  Operativ teamleder Voss

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 905 16 284
  Send e-post
 • Andrea Andersen
  Andrea Andersen

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 646
  Send e-post
 • Anne Røymstad
  Anne Røymstad

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 647
  Send e-post

Oppfølging Hordaland

 • Nathan Bunting
  Nathan Bunting

  Operativ teamleder oppfølging Kokstad

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 975 44 488
  Send e-post
 • Ole Slattum
  Ole Slattum

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 916 36 506
  Send e-post
 • Ingvild Viken
  Ingvild Viken

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 410 79 387
  Send e-post
 • Arvid Sundstrøm
  Arvid Sundstrøm

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 901 94 898
  Send e-post
 • Anne Drønen
  Anne Drønen

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 639
  Send e-post
 • Christina Stalheim
  Christina Stalheim

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 603
  Send e-post
 • Malin Wolfe Liljegren
  Malin Wolfe Liljegren

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 906 21 728
  Send e-post
 • Unni Gjerde
  Unni Gjerde

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 32
  Mob: 934 18 661
  Send e-post
 • Elisabeth Mathisen
  Elisabeth Mathisen

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 452 07 852
  Send e-post
 • Kristin Wheaton
  Kristin Wheaton

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 97 77 49 12
  Send e-post
 • Grete Vabø
  Grete Vabø

  Operativ teamleder IPS

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 414 40 636
  Send e-post
 • Amin Ali Amin
  Amin Ali Amin

  Jobbspesialist

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 667
  Send e-post
 • Elisabeth Solheim
  Elisabeth Solheim

  Jobbspesialist

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 25 367
  Send e-post
 • Ida Alræk
  Ida Alræk

  Jobbspesialist

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 928 57 452
  Send e-post
 • Katrine Berg
  Katrine Berg

  Metodeveileder

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 669
  Send e-post
 • Vidar Dahle
  Vidar Dahle

  Jobbspesialist

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 605
  Send e-post
 • Ole Alexander Carlsen
  Ole Alexander Carlsen

  Metodeveileder

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 604
  Send e-post
 • Lisa Lund
  Lisa Lund

  Jobbspesialist

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 671
  Send e-post
 • Cedric Valentin
  Cedric Valentin

  Metodeveileder

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 665
  Send e-post
 • Bjarte Dag Oen
  Bjarte Dag Oen

  Jobbspesialist

  Tlf: 55 92 59 47
  Mob: 484 31 363
  Send e-post
 • Stine Hofstad
  Stine Hofstad

  Jobbspesialist

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 25 352
  Send e-post
 • Benedicte Larsen
  Benedicte Larsen

  Jobbspesialist

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 934 18 608
  Send e-post
 • Arie-Jan Tukker
  Arie-Jan Tukker

  Operativ teamleder oppfølging Sentrum

  Tlf: 55 92 59 09
  Mob: 404 25 380
  Send e-post
 • Kjersti Norevik
  Kjersti Norevik

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 662
  Send e-post
 • Ane Evenstad

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 636
  Send e-post
 • Lene Smørdal
  Lene Smørdal

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 635
  Send e-post
 • Gidske Stark
  Gidske Stark

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 18 637
  Send e-post
 • Ida Bjørklund
  Ida Bjørklund

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 25 360
  Send e-post
 • Kjersti Rebnord
  Kjersti Rebnord

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 404 25 364
  Send e-post
 • Anne Elizabeth Fremstad
  Anne Elizabeth Fremstad

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 451 05 993
  Send e-post
 • Ørjan Eikeland Risan
  Ørjan Eikeland Risan

  Jobbkonsulent

  Tlf: 55 92 59 00
  Mob: 928 24 263
  Send e-post

Galleri Vox

 • Unni Hachvaag
  Unni Hachvaag

  Avdelingsleder Galleri Vox

  Tlf: 55 36 75 00
  Mob: 404 18 613
  Send e-post
 • Siri Brekke
  Siri Brekke

  Arbeidsleder

  Tlf: 55 36 75 00
  Send e-post
 • Nina Grieg
  Nina Grieg

  Arbeidsleder

  Tlf: 55 36 75 00
  Send e-post

Butikker Agder og Rogaland

 • Wigdis Strøm Kalsås
  Wigdis Strøm Kalsås

  Butikk konsulent

  Tlf: 51951300
  Mob: 905 83 104
  Send e-post
 • Kathe Lorentzen

  Butikkleder Kristiansand

  Tlf: 38 05 66 82
  Mob: 913 55 223
  Send e-post
 • Laila Aarnes

  Butikkleder Lyngdal

  Tlf: 38 34 57 68
  Mob: 404 18 615
  Send e-post
 • Camilla Austrått
  Camilla Austrått

  Butikkleder Gjesdalbakken

  Tlf: 51 62 48 39
  Mob: 408 51 244
  Send e-post
 • Marit Øyre
  Marit Øyre

  Butikkleder Madla

  Tlf: 51 89 53 73
  Mob: 452 06 220
  Send e-post
 • Bjørg Gjertrud Gjelsten

  Butikkleder Haugesund

  Tlf: 52 70 10 03
  Mob: 907 49 097
  Send e-post
 • Tor Kristian Nilsen
  Tor Kristian Nilsen

  Torneroseveien 7, Lura

  Tlf: 51 95 13 57
  Mob: 932 37 426
  Send e-post
 • Jorunn Takla
  Jorunn Takla

  Butikkleder Mariero

  Tlf: 51956644
  Mob: 995 70 995
  Send e-post
 • Laila Barka
  Laila Barka

  Butikkleder Jørpeland

  Tlf: 51 74 90 30
  Send e-post
 • Martha Nordahl

  Butikkleder Breigata

  Tlf: 51 89 40 33
  Mob: 918 08 100
  Send e-post
 • Geir Haave

  Butikkleder Lura

  Mob: 934 18 617
  Send e-post

Butikker Hordaland

 • Jan-Erik Knudsen
  Jan-Erik Knudsen

  Butikkleder Strandgt.

  Tlf: 55 23 23 66
  Mob: 934 18 668
  Send e-post
 • Bente Stene Rosvold
  Bente Stene Rosvold

  Butikkleder Lagunen

  Tlf: 55 13 54 25
  Mob: 404 25 359
  Send e-post
 • Eirik A. Mork
  Eirik A. Mork

  Butikkleder Lars Hillesgate / Teamleder

  Tlf: 55 32 14 86
  Mob: 934 18 634
  Send e-post
 • Sissel Hagatun
  Sissel Hagatun

  Butikkleder Voss

  Tlf: 56 51 07 10
  Mob: 971 75 186
  Send e-post
 • Per-Christian Mehl
  Per-Christian Mehl

  Butikkleder Åsane

  Tlf: 55 39 07 20
  Mob: 986 83 617
  Send e-post

Miljø & logistikk Rogaland

 • Ingrid Johannessen
  Ingrid Johannessen

  Produksjonsleder

  Tlf: 51 95 13 58
  Mob: 934 18 616
  Send e-post
 • Petter Larikka
  Petter Larikka

  Arbeidsleder transport

  Tlf: 51 95 13 58
  Mob: 450 35 050
  Send e-post
 • Solveig Strand
  Solveig Strand

  Arbeidsleder ordrekontor

  Tlf: 51 95 13 52
  Send e-post
 • Susanne Kapstad
  Susanne Kapstad

  Ordrekontor

  Tlf: 51951354
  Send e-post
 • Inger Andrea Olsen
  Inger Andrea Olsen

  Arbeidsleder tøyavd.

  Tlf: 51 95 13 62
  Mob: 404 13 351
  Send e-post
 • Trond Formo
  Trond Formo

  Arbeidsleder Lager og eksport

  Tlf: 51951363
  Mob: 934 18 621
  Send e-post
 • Torger Nærland
  Torger Nærland

  Avdelingsleder papir og makulering

  Tlf: 51 95 13 74
  Mob: 934 18 633
  Send e-post
 • Terje Vestly
  Terje Vestly

  Arbeidsleder papir og makulering

  Tlf: 51 95 13 70
  Mob: 934 18 605
  Send e-post
 • Helge Askeland
  Helge Askeland

  Teamleder salg

  Tlf: 51951355
  Mob: 99 26 57 78
  Send e-post
 • Tom Hansen
  Tom Hansen

  Salgskonsulent

  Tlf: 51951300
  Mob: 404 18 666
  Send e-post

Miljø & logistikk Hordaland

 • Inge Olav Fonn
  Inge Olav Fonn

  Produksjonsleder

  Tlf: 55 92 59 04
  Mob: 917 76 683
  Send e-post
 • Morten Kaland
  Morten Kaland

  Arbeidsleder transport

  Tlf: 55 92 59 16
  Mob: 934 18 669
  Send e-post
 • Jan Aage Glastad
  Jan Aage Glastad

  Teamleder transport

  Mob: 934 18 664
  Send e-post
 • Margrethe Gjøsether
  Margrethe Gjøsether

  Arbeidsleder lager

  Tlf: 55 92 59 38
  Mob: 404 13 358
  Send e-post
 • Hildegunn Aasheim
  Hildegunn Aasheim

  Arbeidsleder krims

  Tlf: 55 92 59 38
  Mob: 404 13 356
  Send e-post
 • Per Egelandsdal
  Per Egelandsdal

  Salgskonsulent sikkerhetsmakulering

  Tlf: 55 92 59 33
  Mob: 404 25 361
  Send e-post

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?