www.fretex.no

Arbeid med Bistand, Haugesund

om oss | kontakt oss | arbeidsrettede tiltak | arenaer for arbeidstrening | kurs

Målgruppe

Arbeid med Bistand er et tiltak for personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid og som har behov for tilrettelegging og oppfølging for å få og beholde arbeid. Jobbsøkerne skal være tilstrekkelig avklart på forhånd, enten i et annet avklaringstiltak eller av veileder i NAV og skal være motivert for jobb i det ordinære arbeidslivet.

Mål

Målet er å gi jobbsøkeren fast ansettelse i ordinært arbeidsliv.

Innhold

I Arbeid med Bistand er det kontinuerlig fokus på formidling til ordinært arbeid. Jobbsøkeren får bistand i form av kartlegging, karriereveiledning og hjelp til å finne egnet arbeidsplass og opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter. Jobbkonsulenten som jobber sammen med jobbsøkeren vil også bistå med tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen.

I Arbeid med Bistand benyttes hospitering/utprøving, praksis og midlertidig ansettelse i ordinært arbeid som en integrert del av tiltaket på veien mot fast ansettelse i arbeidslivet.

Kurs

I tiltaket tilbyr vi karriereveiledning og interessetester som SCI-A og Job pics som skal hjelpe jobbsøkeren til å definere sine mål og yrkesønsker frem mot ordinært arbeidsliv. Jobbsøkerne skal også delta i jobbverksted der man blant annet går gjennom skriving av søknader og CV, informasjon om muligheter i arbeidslivet og intervjutrening.

Varighet

Varigheten skal tilpasses individuelle behov når det gjelder mulighetene på arbeidsmarkedet. Arbeid med bistand har maksimal varighet på tre år. Dersom tiltaket brukes ved overgang fra skole eller soning i institusjon kan varigheten forlenges med inntil 6 måneder.

Kontakt

Fagansvarlig Arbeid med Bistand

Åse Boge

Tlf: 52 70 10 05

Mob: 402 12 895

Send e-post

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?