www.fretex.no

Grønt arbeid

Gårdsdrift
I "Grønt arbeid" har vi fokus på mestring!

Mål og målgruppe

Tilbudet "Grønt arbeid" er for mennesker med psykiske lidelser, eventuelt kombinert med rusproblemer. Målet er jobb eller utdanning.

I "Grønt arbeid" samarbeider Fretex med tre gårder på Østlandet.

På gårdene har vi mulighet for å gi tett oppfølging, og målet er at jobbsøkerne skal klare å stole på, og få tillit til arbeidslederne. Vi har fokus på å bygge gode relasjoner, og vi ønsker å være gode støttespillere i jobbsøkernes vei mot jobb eller utdanning.

Arbeidsoppgavene blir lagt opp med mål om individuell mestring. Vi har mennesker som er redd for hester, men som med trening, forklaring og trygghet tør stelle, leie og nærme seg dem. Vi skynder oss sakte på gården. Tid har vi nok av.

Dilllingøy 4

Faldalen virksomhetssenter ligger i Fetsund og har 18 AFT-plasser (Arbeidsforberedende trening). Her tilbys aktiviteter tilpasset ulike målgrupper gjennom gårdsdrift og et moderne snekkerverksted. Med dyr og vakker natur som ramme vil vi skape en bedre hverdag for jobbsøkerne. Vi henter og bringer jobbsøkere utenfor Lillestrøm stasjon, Fetsund stasjon og Herredshuset busstasjon i Fet. Nettside: www.virksomhetssenter.no

Innsøkning i tiltaket gjøres via NAV lokal, og sendes til: Fretex Øst-Norge AS, avdeling Oslo. Postboks 283, Alnabru, 0614 Oslo

Feulstad Gård ligger i Rygge og har 10 AFT-plasser. Her tilbys arbeidspraksis med fokus på dyrking av grønnsaker, noe fjøsarbeid, vedlikehold på gården og stell av uteområder. I tillegg er det aktiv fokus på mat, kosthold og sosialt samhold. Gården har en innovativ tilnærming til jordbruk, med produksjon av nisjeprodukter som Jordskokk og Pastinakk som satsningsområder, og bruk av fangdammer og kulturbeite som aktive miljøtiltak mot forurensning av Vansjø.

Innsøkning i tiltaket gjøres via NAV lokal, og sendes til: Fretex Øst-Norge AS, avdeling Moss. Postboks 1051, 1510 Moss.

Skjæløy Gård:

Tilbudet "Grønt arbeid" på Skjæløy gård hos Fretex Fredrikstad er for mennesker som har psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer. Målet med tiltaket er å avklare arbeidsevne, kartlegge ressurser og jobbønsker og å bistå jobbsøkere med å komme i jobb eller utdanning. Fretex jobber etter SE-metoden (Supported Emplyment) i alle våre arbeidsrettede tiltak, og arbeidsoppgavene blir lagt opp med mål om individuell mestring for den enkelte.

Skjæløy Gård, Skjæløystallen, ligger utenfor Lervik vest i Fredrikstad kommune. Her tilbys arbeidspraksis med fokus på dyrestell og gårdsoppgaver. Arbeidsoppgavene er bl.a stallarbeid, stell av hester, kaniner og høner, vedlikehold av redskap, bygninger og uteområder, samt dyrking av urter i egen kjøkkenhage.

I løpet av perioden i «grønt arbeid» er det også muligheter for å forsøke seg i ekstern praksis i ordinære bedrifter med oppfølging fra jobbkonsulent på Fretex.

Innsøking til tiltaket skjer via NAV lokal, og sendes til: Fretex Øst-Norge AS, avdeling Fredrikstad. Postboks 256, 1601 Fredrikstad.

Historier fra jobbsøkere

Fra en jobbsøker som har gjennomført tiltaket Grønt arbeid gjennom Fretex.
På gården en solfylt dag jeg kom
Gårdsarbeid visste jeg den gang lite om
Møkke ut stallboks, bake og gi hønene vann,
Dette er noe jeg nå kan skryte av at jeg kan.

Hvem er så denne jenta, mon tro?
Jo, hun er snill, sta og må ofte på do!
Av personlighet er hun en blanding av maur og elefant,
Ikke rart hun virker litt splitta iblant.

Nina og Ingrid er sjefer
Gode råd har jeg fått mens kattene hveser
Ingrid er sindig og flink til å lytte,
Nina er sporty og meg ofte vil ”dytte”.

Takk for min tid på gården her
Nye ting har jeg lært og fått mennesker kjær.
Alle har sine problemer og lyttet,
Men god mat og samvær gjør at livet vi nyter.

Skrevet av ”hun” som var redd mange av dyrene da hun kom til gården første dagen.

Dillingøy 3

Historien om ”Knut”
Han kom til gården og gav oss beskjed med en gang at han var helt klar for jobb med en gang. Vi måtte bare hjelpe til å fylle noen hull i CV'n hans. Men det viste seg at veien var litt mer komplisert enn som så.

Han gjennomførte jobbsøkerkurs på Fretex mens han var på gården. Lærte hva han skulle gjøre med sine ”hull”. Da han møtte stabilt på gården, startet han på studier i salg og service. Han brukte litt av tiden på gården til studier, fikk støtte og oppbacking fra arbeidslederne da han var i tvil om sine egne ressurser. Han gjennomførte med glans og jobber i dag fulltid i sportsbutikk.

Historien om Jenny:
Hun startet sin periode på gården med å møte opp 2 dager i uken, for så å dra hjem igjen. Hun måtte først mestre å komme seg ut av huset før hun klarte å jobbe. Hun fikk mulighet til å legge opp sin dag etter egne behov og vi var i dialog med hennes behandler, for at fagpersonene skulle være med på veien.

Etter en kort periode var Jenny klar for mer. Da startet hun på utdanning i forhold til studiekompetanse mens hun var på gården. Telefonkontakt og oppmøte 1 dag i uken på Unnelsrud gård. Hun har gjennomført de første eksamenene med glans, har fått troen på fremtiden tilbake, og skal studere videre til sykepleie etter gjennomført studiekompetanse.

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?