www.fretex.no

Jobbmestrende oppfølging (JMO) i Fretex

Arbeid og helse - hånd i hånd

Fra Fretexmetodehefter

Hva er JMO?

Jobbmestrende oppfølging (JMO) er et tilbud til deg med psykoselidelser som vil ut i arbeidslivet. JMO innebærer:

- arbeidstrening
- kognitiv trening
- veiledning og individuell oppfølging
- et nært samarbeid med NAV og psykisk helse.

Mål:

Målet er at kombinasjonen mellom arbeidstrening og kognitiv trening skal øke dine muligheter til å få en jobb du kan mestre og beholde over tid.

Hva skjer i JMO?

  • Bli kjent

Vi starter med samtaler for å bli kjent med dine interesser, ressurser og ønsker når det gjelder arbeid. Du får også tilbud om jobbsøkerkurs og interessekartlegging/karriereveiledning.

  • Arbeidspraksis

Du og din jobbkonsulent i Fretex planlegger sammen oppstart i
arbeidspraksis, enten i en ordinær bedrift eller i en av
Fretex sine avdelinger i Drammen.


Veien til en lønnet jobb går ofte via en arbeidspraksis, og vi samarbeider kurs attføring dame PC skjerm pause kopp
med arbeidsgiver for å sikre at du får den opplæringen og progresjonen
du trenger for å nå målet ditt.


Vi holder kontinuerlig kontakt med deg og gir oppfølging på eller utenfor
arbeidsplassen.

  • Kognitiv trening

Kognitiv trening vil si å trene opp funksjoner som bl.a. hukommelse, konsentrasjon, problemløsningsevne og oppmerksomhet.  Treningen foregår ved hjelp av ulike PC-baserte øvelser. Øvelsene tilpasses hver og en, og gir realistisk trening i ulike arbeidssituasjoner.  Det gis undervisning om kognitiv fungering, kognitive vansker, og om bruk av mestringsstrategier. Kognitiv trening foregår i 6 måneder, 2 timer pr. uke, til sammen 40 timer.

  • Samarbeid

For at du skal oppnå ditt ønske om jobb, gjennomfører vi jevnlige samarbeidsmøter med blant annet deg, din behandler i psykisk helse og din kontaktperson i NAV. Her holder vi hverandre oppdatert om status og planlegger veien videre sammen.

  • Samlinger

Som jobbsøker i JMO inviteres du til temakvelder to ganger i året. Det velges ut et aktuelt tema hver gang. Erfaringsutveksling og sosialt samvær er også viktig del av programmet disse kveldene.

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?