www.fretex.no

Jobbmestrende oppfølging (JMO) i Fretex Drammen

Arbeid og helse - hånd i hånd

Fra Fretexmetodehefter

Hva er JMO?

Jobbmestrende oppfølging (JMO) er et tilbud til personer som har fått påvist nedsatt kognitiv funksjon, med eller uten psykoseproblematikk, og som vil ut i arbeidslivet. Tiltaket innebærer et nært samarbeid med NAV og psykisk helse. I tillegg til arbeidstrening tilbys kognitiv trening (se nedenfor).  Det gis individuell oppfølging og veiledning underveis.

Mål:

Målet er at arbeidstrening kombinert med kognitiv trening skal øke muligheten til å få en ordinær jobb, mestre den og beholde den over tid.

Hva skjer i JMO?

  • Bli kjent

Vi starter med samtaler for å bli kjent med jobbsøkerens interesser, ressurser og ønsker i forhold til arbeid.

Jobbsøkeren får også tilbud om jobbsøkerkurs og interessekartlegging/karriereveiledning.

  • Arbeidspraksis

I samarbeid med jobbsøkeren planlegger vi oppstart i arbeidspraksis,
enten i en ordinær bedrift eller i en av Fretex sine avdelinger i Drammen.
Veien til en lønnet jobb går ofte via en arbeidspraksis, og vi samarbeider
med arbeidsgiver for å sikre at jobbsøkeren får den opplæring og
progresjon som er viktig for å nå sine mål.
Vi holder kontinuerlig kontakt med jobbsøkeren og gir oppfølging på eller
utenfor arbeidsplassen.

  • Kognitiv treningkurs attføring dame PC skjerm pause kopp

Kognitiv trening vil si å trene opp funksjoner som bl.a. hukommelse, konsentrasjon, problemløsningsevne og oppmerksomhet.  Treningen foregår ved hjelp av ulike PC-baserte øvelser. Øvelsene er tilpasset den enkelte og gir realistisk trening i forhold til ulike arbeidssituasjoner.  Det gis undervisning om kognitiv fungering og kognitive vansker, samt bruk av mestringsstrategier. Kognitiv trening foregår i 6 måneder, 2 timer pr. uke, til sammen 40 timer.

  • Samarbeid med Arbeid & Psykisk helse

Deltakelse i JMO innebærer et nært samarbeid med blant annet NAV og psykisk helse. Vi har jevnlige samarbeidsmøter med blant annet jobbsøker, jobbsøkers behandler og kontaktperson i NAV, hvor vi holder hverandre oppdatert om status og planlegger videre framdrift sammen.

  • Samlinger

Jobbsøkerne i JMO inviteres til temakvelder to ganger i året. Det velges ut et aktuelt tema hver gang. Erfaringsutveksling og sosialt samvær er også viktig del av programmet disse kveldene.

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?