www.fretex.no

Medarbeiderutvikling

MOBEN 20171003- B4A4711
Når utfordringer oppstår kan det oppleves krevende og belastende både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Fretex stiller med virksomme og innovative hjelpemidler for å hjelpe din virksomhet med å oppnå de gode resultatene.

Arbeidsrettet Oppfølging - ArO


Arbeidsrettet Oppfølging er et helhetlig oppfølgingsprogram rettet mot arbeidstakere i virksomheter som har utfordringer knyttet til sykemeldingsproblematikk og/eller omstilling.

Arbeidsrettet Oppfølging tilbys per nå hovedsakelig i Oslo og omegn

Videre til Arbeidsrettet Oppfølging

Fretex Dialog

Livet i en organisasjon er levende og går i faser. Ytre påvirkningskraft og organisasjonens indre liv er med på å forme prosessene en trenger å gå igjennom og behovene som skal håndteres og ivaretas. I hver eneste fase er det behov for nærvær og måloppnåelse. Fretex Dialog bidrar med dyktige rådgivere og gode treningsprogram som en prestasjonshjelp til din virksomhet innenfor leder- og medarbeiderutvikling, jobbnærvær, endringsprosesser, kulturbygging og samhandling.

Videre til Fretex Dialog

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?