www.fretex.no

Raskere tilbake

kopp hånd kaffe pause
NAV tilbyr sykemeldte og andre med bistadsbehov utover NAV sine standardtjenester individtilpassede tiltak som kan føre til raskere tilbakevending til arbeid. Fretex er leverandør av følgende tjenester for NAV.
 

Arbeidsrettet rehabilitering
Gjennom tiltaket "Arbeidsrettet rehabilitering" kan du få hjelp til å mestre problemene som hindrer deg i å delta i arbeidslivet.

Tiltaket tilpasses ditt behov ut fra dine muligheter på arbeidsmarkedet, og kan blant annet inneholde:

- Motivasjons- og mestringsaktiviteter

- Individuelt treningsopplegg med veiledning

- Arbeidsutprøving i trygge omgivelser

- Livsstilsveiledning

Tiltaket er aktuelt for deg som er sykemeldt og /eller har fått din arbeidsevne nedsatt slik at du hindres i å skaffe deg eller beholde innteksgivende arbeid. Det er NAV som sammen med deg vurderer om du har behov for tiltaket.

Tiltaket "arbeidsrettet rehabilitering" kan ha en varighet på inntil 12 uker. Det henvises for 4 uker om gangen.

 

Oppfølging

"Oppfølging" er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger personlig bistand til å få eller beholde et arbeid som passer for deg.


"Oppfølging" er et tilbud til deg som har behov for mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn det NAV kan tilby. Tiltaket tilpasses ditt individuelle behov ut fra dine muligheter på arbeidsmarkedet.

Du kan få praktisk bistand til:

- å finne egnede arbeidsoppgaver eller egnet arbeidsplass utover det som allerede er prøvd

- tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon

- jobbverksted, søknad og CV skriving

- veiledning forøvring

Fretex har veiledere som kan være den støtten du trenger i en overgangsperiode. Det er NAV som sammen med deg vurderer om du har behov for tiltaket.

Tiltaket "Oppfølging" kan ha en varighet på opptil seks måneder. Tiltaket kan i visse tilfeller forlenges med ytterligere seks måneder, og ved særlige behov inntil 3 år.

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?