www.fretex.no

Hvorfor velge Fretex Dialog?

Ordsky

Team

Rådgiverne i Fretex Dialog har bred kompetanse, faglig tyngde og utfyller hverandre godt når det gjelder fag og formidling. Rådgivernes erfaring fra både leder- og medarbeiderrolle gjør at tillit raskt blir etablert hos samarbeidspartnere, og ønsket resultat blir oppnådd gjennom et prestasjons- og læringsfokus.

Ann Iren Torgersen har lang fartstid som leder fra private virksomheter i kombinasjon med formell kompetanse fra NTNU (Master i Relasjonsledelse ferdig vår-17). I sitt daglige virke er hun en relasjonsorientert leder med fokus på å løfte frem medarbeidernes faglighet. Gjennom å ha tydelige forventninger samt være en prestasjonshjelper for sine medarbeidere, oppnår hun resultater. Hun har strategisk og operativ erfaring fra endringsprosesser og er løsningsorientert med fokus på gjennomføring. I ulike former for prosesser er Ann Iren villig til å både lytte til og tenke nye tanker for å skape gode løsninger. Kollegaer vil si at hun utøver lederskap gjennom tillitsrelasjoner, er raus, synlig som leder, er modig og har omtanke og et stort hjerte for sine nærmeste medarbeidere.

Anita Fuglseth har mange års erfaring i å utøve relasjonsorientert lederskap samtidig som hun aktivt trener sine mellomledere i å gjøre det samme. Hun har sin utdanning fra UiB, cand.politgrad med hovedfag i administrasjon- og organisasjonsvitenskap og med statsvitenskap og offentlig rett i graden. Hennes formelle kompetanse i kombinasjon med nysgjerrighet i forhold til ny kunnskap og villighet til å lære, gjør Anita troverdig i enhver undervisningssammenheng. Hun er løsningsfokusert, bruker dialogen som sitt viktigste lederverktøy og ser på utfordringer som en mulighet i forkledning. Kollegaer vil si at hun er entusiastisk, uredd, endringsdyktig og med en oppriktig omtanke for sine nærmeste medarbeidere. Samarbeidspartnere/kunder vil beskrive henne som en meget dyktig relasjonsleder med gode kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker.

Bjørg Sekkenes har flere års ledererfaring og brenner for å utvikle og utruste ledere til å være relasjonsorienterte i ord og handling.  For henne handler ledelse om å påvirke til måloppnåelse gjennom tillitsrelasjoner, og hun har både operativ og strategisk erfaring. Kollegaer vil si at Bjørgs styrker er menneskeinteresse, relasjonsbygging, løsningsfokus, veiledning av mennesker i «fastlåste situasjoner», mot og oppriktighet. Samarbeidspartnere/Kunder vil si at hun er tilstede i møtet med andre mennesker, er en dyktig formidler, en god veileder, er en som byr på seg selv og kommer med egne eksempler som gjør at teorien blir konkretisert og får praktisk nytteverdi.

Laila Skudal Ellingsen har en unik evne til å se ressursene i menneskene rundt seg og har mange års ledererfaring med fokus på å gjøre den enkelte medarbeider god samt bygge sterke, velfungerende team. Hennes erfaring er både operativ og strategisk, og for henne handler ledelse om å påvirke til måloppnåelse gjennom tillitsrelasjoner. Kollegaer vi si at hennes styrker er å skape tillit, bygge relasjoner, og at hun har mot og en naturlig autoritet. Samarbeidspartnere/kunder vil si at Laila er en dyktig dame som kan faget sitt, er tilstede og tett på, og bidrar med humor og kompetanse til at grupper/avdelinger får et felles fokus.

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?