www.fretex.no

24-timers menneske

Vi er hele mennesker, også den tid vi er på jobb. Enhver leder eller medarbeider er så mye mer enn fagkompetansen og arbeidserfaringen som en benytter i jobbhverdagen. Ved å bli kjent med hele mennesket, 24 timers menneske blir hver og en så mye mer fargerik. I sirkelen nedenfor har vi beskrevet det vi innenfor Relasjonsledelse kaller de 5 F ène. Disse fem områdene vil til sammen gi deg et grunnlag for å kjenne dine medarbeideres total kompetanse. Det gir deg også et grunnlag for å se og anerkjenne dine medarbeidere, samt tilrettelegge ved spesielle behov. Vi sier ikke at du skal bli beste venn med alle dine medarbeidere, men det handler om å ha menneskeinteresse, vise omtanke og legge til rette for motivasjon og god jobbutførelse.

Fag: Dette temaet handler om dine medarbeideres formelle kompetanse og arbeidserfaring.

Familie: Hva er dine medarbeideres familiesituasjon? Hva i privatlivet vil ha spesiell påvirkning på jobbnærvær?

Fritid/Interesser: Hva er dine medarbeidere opptatt av på fritiden, hva fyller han/hun tiden med? Her kan du finne skatter av uformell kompetanse, så vel som formell kompetanse.

Fortid: Hva er dine medarbeideres historie? Bli kjent med hovedtrekkene i din medarbeideres biografi for å forstå nåsituasjonen bedre.

Framtid: Hva slags framtidsvisjoner/ønsker har dine medarbeidere? Hva drømmer han/hun om?

5F

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?