www.fretex.no

Er du endringsdyktig?

Fremtiden kan ikke vedtas, den må skapes.
Ut ifra et slikt perspektiv vil endring være en prosess som tar tid og krever vedvarende lederoppmerksomhet. Det er viktig at ledelsen underveis i prosessen også tar organisasjonkulturen på alvor, og er seg sine signaler bevisst. En virksomhet består av enkeltindivider som tilsammen former en helhet. Medarbeiderne i en organisasjon kan ikke forandres, men de kan forandre seg. Det betyr at de ikke bare kan endre seg, det vil si sine forestillinger og handlinger – de må i like stor grad være endringsskapere av en ny hverdagsvirkelighet som nye fremgangsmåter, prosedyrer, metoder – i samspill med sine ledere.*

Endring er en del av hverdagsvirkeligheten, om den kommer initiert fra ytre hold eller indre behov. Det er derfor nyttig å bruke anledningen til å reflektere over om dere gjør de riktige tingene, ikke bare om dere gjør tingene riktig?
Endringsdyktige medarbeidere er en stor ressurs i slike prosesser. Derfor er det viktig å kjenne dem slik at du kan spille på dem og dermed styrke organisasjonen.

«Når forandringens vind blåser, kryper noen i skjul, mens andre går ut for å bygge vindmøller."
(kinesisk ordtak)

Hva kjennetegner en som bygger vindmøller:
Fokus: Personen vil søke informasjon heller enn å vente på den. Videre vil han/hun identifisere hva en har kontroll over og konsentrerer tiltak om det man kan gjøre noe med. Han/hun vil også systematisk planlegge hvilke oppgaver som skal gjøres for å implementere endringen.

Fleksibel: Selv om en er fokusert må en ha evnen til å improvisere! Personen vil tilpasse oppgavene og tilnærmingsmåtene til endrede rammebetingelser og krav. Han/hun vil være i stand til å operere effektivitet selv om ikke alle strukturerer er på plass og vil ta sjanser for å få ting gjort – utøver MOT!

Fasiliterende: Vindmøllebyggeren vet hvilken omstillingsfase folk er i og hjelper de som strever med endring. Han/hun vil samarbeide med andre for å nå målene og fokusere på fordelen ved endringene både for seg selv og andre

Fort: Han/hun opprettholder momentum og kommer videre. Dette gjøres ved å samle informasjon og hente frem ideer for å fjerne blokkeringer som kan bremse fremdrift.Beslutninger blir tatt med fokus på å komme videre.

Referanser
Balogan 2005, Balogan og Hailey 2008, Alvsson og Svenningson 2008
Cabe, 2005
Kuvaas, 2013
Spurkeland, 2012

logo

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?