www.fretex.no

Hva gjør du for å motivere dine medarbeidere?

Fretex DialogTreningsstudio

Motivasjon - et ord i tiden. Det forventes at man er motivert for jobben, arbeidsoppgavene og deltakelse i arbeidsmiljøet. Noen dager kommer likevel uttalelsen "Jeg er ikke så motivert idag...!"  Har du sagt de ordene til deg selv eller nevnt det for noen andre? Har du hørt dine medarbeidere si det? Motivasjon kan beskrives som en mental kraft, forårsaket av indre eller ytre påvirkning. Derfor blir uttalelsen om å ikke være så motivert lite presis. En er alltid motivert for noe, det handler bare om hva. I arbeidslivet, det være seg som leder eller medarbeider, bør motivasjonen være knyttet opp mot arbeidsoppgavene slik at de ønskede resultatene oppnås. For å få til dette daglig er det viktig å være i flyt sonen så mye som mulig. Altså at du har en arbeidssituasjon og arbeidsoppgaver hvor det er en god balanse mellom mestring og utfordringer. Som leder kan du spesielt påvirke dine medarbeideres motivasjon og opplevelsen av flyt ved å bygge og vedlikeholde en tillitsrelasjon og tilpasse lederstilen din til hver enkelt medarbeider.

Hva er så tillit?
I en undersøkelse fra Norsk Juristforbund (2011) kommer det frem at medarbeidernes motivasjon synker fra 76% til 24 % når de mister tillit til lederen sin. Med utgangspunkt i slike tall er det viktig å være seg tilliten bevisst. I følge Schindler og Thomas (1993) kan tillit dels opp i fem dimensjoner.

1) Integritet
2) Faglig kunnskap og mellommenneskelig kunnskap
3) Forutsigbarhet
4) Lojalitet
5) Åpenhet
Ledere kan altså systematisk bygge tillit ved egen atferd og gjennom trening. Som i enhver byggeprosess er det viktig å huske på at det tar tid før byggverket står ferdig, slik er det også med relasjoner. Tillit bygges over tid, gjennom daglig tillitsvekkende atferd. For å unngå tillitsvikt er det viktig å avklare verdier tidlig i byggeprosessen. Tillit er nemlig ikke statisk, det kan oppstå både tillitsbrudd og tillitsvekkelse i relasjoner. Vi velger sjelden våre relasjoner i jobbsammenheng. Derfor er det viktig at den relasjonelle avhengigheten oppleves som positiv for at tillit skal oppstå. Opplevelsen av positivt samspill og samhørighet over tid skaper relasjonskvalitet og tillit.

Hva er så tilpasset ledelse?
Tilpasset ledelse handler om å behandle medarbeiderne som individer, ikke som en gruppe. Du må se hver enkelt, kjenne dem, vite hva deres ressurser er, hva det er som skaper engasjement og verdi for dem?  Det handler om å være en prestasjonshjelper. Det vil si at du som leder er opptatt av å utvikle dine medarbeidere i forhold til følgende punkter:
  • Gjøre dem psykisk sterkere ved å styrke deres mestringsopplevelse
  • Hente frem og benytte deres kompetanse, både den formelle og den uformelle
  • Få fram det beste i dem, deres styrker og talenter.
Den viktigste kvalifikasjonen for å være en prestasjonshjelper er å ha en oppriktig interesse for andre mennesker og ville dem vel. Deretter må en innstille seg på å være i en kontinuerlig læringsprosess, hvor en selv er villig til å utvikle seg for å påvirke sine medarbeidere til å være de beste. Motiverte medarbeidere, er engasjerte medarbeidere - det gir merverdi for bedriften.
 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?