www.fretex.no

Hvem bygger du for?

Du hører det til stadighet, at det å bygge nettverk er viktig. Det handler om å gi en merverdi til andre og ha muligheten for å motta det samme tilbake. Nettverket ditt består bl.a. av familie, venner, kolleger og samarbeidspartnere. Så hva skal til for at du og din virksomhet skal ha effekt av din nettverksbygging? Det handler om hvem du fokuserer på, virksomheten/saken og ikke deg selv. Altså, hvem er det viktig for virksomheten at du kjenner/blir kjent med?

Øvingsoppgave

Ta en ark, tegn en sirkel i midten og skriv inn saken eller virksomhetens formål. Så tegner du nye sirkler og fyller på med navn som er viktige for saken/virksomhetens formål.

Voilè! du har laget deg et nettverksbyggingskart.

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?