www.fretex.no

Synlighet - en tidstyv?

Synlighet16

Avisoverskriftene sier det, samtalene ved middags besøket fokuserer på det, du ser det i ganglaget til noen av dine kolleger. De dårlige tidene er over oss. Det er nedgangstider, nedbemanninger og krisetider...

Hva gjør dette budskapet med deg? Lytter du til det? Aksepterer du det som den hele og fulle sannheten? Forsvinner du bak en lukket dør for å håndtere de administrative prosessene og de ekstra arbeidsoppgavene? Eller holder du blikket festet på det store bildet av konjunkturer i markedet? Velger du å se mulighetene? Velger du å være synlig og utøve lederskap? Det er i såkalte krisetider at kvaliteten på ditt lederskap må stå sin prøve, det er nå det blir synlig om du er tittelen verdig. Og hvorfor det? Jo, fordi lederskap har ingen ting med tittel, posisjon og makt å gjøre. Det er heller ikke styrt av ytre faktorer som gode eller dårlige tider. Godt lederskap handler nemlig om viljen og evnen til å engasjere og påvirke til resultatoppnåelse gjennom tillits relasjoner. Det vil si at muligheten alltid er der, uansett. Så kommer tanken om at dette er fjas og tidstyveri, å bygge tillitsrelasjoner har jeg ikke tid til når presset er så stort, når kravene er så høye. Dessuten er det bedre å ikke kjenne disse medarbeiderne så godt, det blir så komplisert om jeg må si dem opp. Når det blir bedre tider eller mindre å gjøre da skal jeg investere i mine medarbeidere, da skal jeg ta meg tid, da skal jeg være synlig. Må bare få unna disse oppgavene først...

Ja, det kreves mot, men også visdom og fremsynthet å gi av sin tid. Legge til side det administrative, komme seg ut av kontoret, være synlig og se sine medarbeidere, vise interesse for dem. Du legger grunnen for en tillitsrelasjon, som igjen gir mulighet for å påvirke. Når forandringens vind blåser dukker det fort opp spørsmål og antakelser, velger du synlighet er du tilgjengelig og kan svare. Slik unngår du kroksnakk og tapt produktivitet. Når du velger synlighet i "krise" tider oppdager du også muligheter for påvirkning og for å gi anerkjennelse. Du kan skape engasjement og måloppnåelse når du kjenner din medarbeidere og vet hva som motiverer dem. Lederskap og synlighet er ingen tids tyv, men en investering i fremtiden.

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?