www.fretex.no

Medlemskap

kurs penn hånd attføring kurs
I Fretex arbeider vi hele tiden for å bli bedre. Gode nettverk er derfor viktige.

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering, som er utviklet av EPR. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. Fretex ble sertifisert i eQuass høsten 2009. Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt krav til kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering av arbeidsmarkedstiltak i skjermet virksomhet.  EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring.

Bransjeforeningen Attføringsbedriftene er en del av NHO Service og er fagutviklings, og interesseorganisasjonen for landets 110 attføringsbedrifter. Årlig yter landets attføringsbedrifter tjenester til nærmere 35.000 personer.

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?