Meny
 

Velkommen til utstillingsåpning under Kulturnatt fredag 12.09 kl. 18.

Utstillingen er åpen 13.- 28.september. Torsdag 14-18, fredag- søndag 12-16.

Flyer utstilling Galleri VOX 12.sept

Ruth Borge og Kim Helge Berg-Nielsen åpner utstilling på Galleri VOX 12. sept. 2014 kl.18, på Kulturnatten. De viser henholdsvis malerier og keramiske arbeider. Begge inspireres av urbefolkningen på Yucatan i Mexico og Guatemala, og historiske og mytologiske figurer dominerer arbeidene. Ruth Borge har vært fasinert og opptatt av kultur og folk, etter at hun som barn leste biografien "Døde indianere sladrer ikke". Kim Helge Berg Nielsen har de siste årene arbeidet med dette temaet i alle sine skulpturer.

Utstillingen heter Que Pasa? Hva skjer? Tittelen er valgt fordi det foregår en oppvåknende bevisstgjøring av urfolket på hele det Amerikanske kontinent, fra Canada i Nord til Brazil i sør. Begge kunstnerne har hver for seg reist i Mellom Amerika med års mellomrom, og har et sosialt, kulturelt og miljøpolitisk engasjement i forhold til det som skjer der.

Zapatistene i Mexico kjemper for å beholde jorden og mineralressursene. I Guatemala gjelder det samme, samtidig som de graver opp massegraver etter den 36 år lange borgerkrigen, der 200 000 mennesker, stort sett indianske bønder, ble massakrert. I Canada sloss de mot tjæresandutvinningen i Albertha som forgifter både vann og jord. I Amazonas er det rovdrift på regnskogen. Bygging av enorme damanlegg kan resultere i at noen av de siste uberørte områder med indiansk urbefolkning vil bli lagt under vann.


YA BASTA!   NOK ER NOK!

Her er vi