www.fretex.no Fretex logo print

Arbeidsgivere forteller

1 Vassvik butikksjef PM Tveita

På facebook-siden jobb & sånn forteller arbeidsgivere om hvordan de opplever samarbeidet med Fretex og det å gi jobbsøkere en ny mulighet. Her møter du noen av dem.

- Samarbeidet mellom Fretex og oss har fungert veldig bra. Vi har et konstruktivt og ryddig samarbeid. Vi er glad for å ha bidratt til at Helge har fått en sjanse til å komme seg i arbeid igjen. EA Smith AS som Bygger`n Straume er en del av, er også glad for å kunne bidra i slike samfunnsnyttige tiltak, sier Eddie Bøe, daglig leder ved Bygger’n Straume.

- Helge (som har tidligere har fortalt sin historie her på «jobb & sånn») har bidratt positivt og vi har med bakgrunn i flere hender i denne perioden ytet enda bedre kundeservice. For både Helge og meg har det vært viktig å prøve ut om samarbeidet mellom oss ville fungere, også over lengre tid.

Det kan gå mye tid til nyansettelser, og jeg har opplevd det som en fordel å samarbeide med Fretex. Rekruttering på denne måten medfører liten risiko for arbeidsgiver, samtidig har Helge også uten å forplikte seg, kunnet gjøre en grundig vurdering vedrørende både trivsel og arbeidsoppgaver.

Det har vært viktig og bra at Fretex på forhånd gjorde en grundig kartlegging av bedriften og forsikret seg om at Helge både ble inkludert, fikk riktige og ikke minst meningsfulle arbeidsoppgaver, sier Bøe.- Det er verdifull erfaring å være med på å hjelpe andre. Vi er faktisk stolte av at vi kan bidra med å bygge erfaring og CV for kandidatene. Vi opplever at veien har vært kort mellom oss som bedrift og Fretex, i tillegg til at vi begge har en holdning om å være løsningsorientert. Det gjør at eventuelle utfordringer blir løst fortløpende. Samtidig ser vi og opplever vi at kandidatene blir tett oppfulgt av sin veileder. Det gir trygghet. Dette anbefaler jeg at flere er med på!

Butikksjef Heidi-Dorit Vassvik
PM Tveita- Skjæløystallen er en blanding av arbeidssted og livsform – en gård som i samarbeid med Fretex tilbyr jobbsøkere arbeidstilknytning og en anledning til å utføre praktiske arbeidsoppgaver i kontakt med dyr og natur, forteller Kari som er opptatt av arbeidsglød.

Kari er arbeidsleder ved Skjæløystallen i Østfold, og hun har drevet gården i en årrekke. Hennes engasjement for god arbeidshelse har bidratt til å skape en arbeidsplass er opptatt av mestring, ressurser og et godt arbeidsmiljø.
Ifølge Kari er det som jobbsøker viktig å vise arbeidsglød for samtlige arbeidsoppgaver som skal utføres, selv om noen til tider kan oppleves mindre interessante. Kari forteller at arbeidsoppgaver som er litt kjedelige eller tunge finnes på enhver arbeidsplass. Samtidig er de verdifulle og nødvendige å gjennomføre, på lik linje med oppgavene som motiverer og engasjerer. Nettopp derfor har Kari også fokus på viktigheten av stabilt nærvær, positivitet og arbeidsglede, når hun veileder jobbsøkere som ønsker bistand til å etablere seg i det ordinære arbeidslivet.

Marijana har gjennom flere år hatt jobbsøkere i praksis fra forskjellige attføringsbedrifter, og ikke minst fra Fretex. Hun oppnår godt samarbeid med praktikantene og mener dette er fordi de sammen klarer å fremme det positive. I tillegg gjør synlig lederskap, pågangsmot og gjensidig respekt svært mye for å fremme godt samarbeid og god kommunikasjon.
Marijana Lazic er daglig leder på nille på Sirkus Shopping.

Ta gjerne kontakt hvis du vil vite mer om rekruttering via Fretex.

Kjøpmann Sigmund Rannem på Rema 1000 Bryn gir deg som er jobbsøker noen tips:

1. Gi av deg selv.
Det jeg ser etter i nye medarbeidere til min butikk, er at du har evnen til å gi av deg selv og er utadvendt. Du må også vise at du vil noe. Nesten alle kan jobbe i matbutikk, men mine ansatte skal vite at de er på scenen hele tiden mens de er på arbeid, og de må oppføre seg deretter. Jeg er også ute etter miljøskapere. I vår butikk er vi et miljø der mennesker trives. Nye medarbeidere skal finne sin plass i dette miljøet og være med å gi noe både innad blant de ansatte og ut mot kunder.

2. Ha øyekontakt med den som intervjuer deg.
Ser en person vekk eller ikke klarer å møte blikket mitt i intervjusituasjonen, så blir jeg skeptisk til den jeg intervjuer. Øv på å ha direkte blikkontakt.

3. Tid er viktig.
En tredje ting som er viktig for meg, er at mine medarbeidere kommer presis. Jeg elsker det når folk kommer fem-ti minutter før tiden og er klare til å starte når vakten begynner. Har du for vane å komme heseblesende fem minutter for sent, vil du ikke bli ansatt hos meg.

Kjøpmann Sigmund Rannem
REMA 1000 Bryn i Oslo
 

 

Fant du det du lette etter?