www.fretex.no Fretex logo print

Ekspertbistand - sykefraværsoppfølging

Fretex kan bistå med sykefraværsoppfølging

Vi hjelper bedrifter med å sikre en jobbframtid til sine sykemeldte ansatte og ansatte rammet av omstillingsprosesser.

 • NAV har en tilskuddsordning som støtter bedrifter med behov for Ekspertbistand.
 • Ta kontakt med oss på +4792092568, så hjelper vi deg i gang!

VÅRT OPPDRAG - ARBEIDSINKLUDERING

Sykemelding- og omstillingsprosesser kan være krevende både for HR-seksjonen og ledere på alle nivåer. Med begrensede ressurser, lite tid og motstridende forventninger kan det bli vanskelig å bistå en enkel ansatt med individuell oppfølgning over tid. Våre karriereveiledere har tiden, kompetansen og tryggheten som trengs for å hjelpe dine ansatte ut av belastende situasjoner. Det er vår jobb å kartlegge, bevisstgjøre og myndiggjøre hver enkelt arbeidstaker.

Vi skal bidra til et mer inkluderende og velfungerende arbeidsliv gjennom å:

 • Minske sykefravær

 • Sikre gjenopptagelse av arbeidet for sykemeldte arbeidstakere

 • Bidra til at aktuelle arbeidstakere finner ny jobb

 • Være en kostnadseffektiv og sikker løsning for bedrifter

 • Avlaste ledere og ansatte

 • Løse sammensatte utfordringer som en nøytral tredjepart

 • Skape et trygt rom for å analysere frustrasjoner og problemer

 • Styrke arbeidstakerens forhold til seg selv og sine omgivelser


EKSPERTBISTAND STEG FOR STEG

1

2

3

4

5

Arbeidsgiver søker tilskudd fra NAV og kontakter Fretex Jobb.

Fretex inviterer til et oppstartsmøte for å bli bedre kjent med arbeidsgiver og ansatte.

Karriereveileder kartlegger tilstanden til den ansatte.

Sammen arbeides det mot å finne løsninger på spesifikke problemområder og realisere endringer.

Karriereveileder avslutter bistanden med en rapport som beskriver situasjonen og foreslår tiltak.


VÅR KOMPETANSE

Ekspertbistand er et målrettet og prosessdrevet program som skal ruste arbeidstakeren med konkrete verktøy og øvelser for å realisere en bedre hverdag. Hos oss får arbeidstaker muligheten til å bli bedre kjent med egne tanker- og atferdsmønstre. Våre karriereveiledere benytter godt dokumenterte metoder til situasjonsanalyse, utfordringsforskning, og motivasjons- og ressurskartlegging. Metodene utgjør en sunn balanse mellom behovet for å kartlegge ubehagelige opplevelser, hendelser og reaksjoner på den ene siden, og behovet for å snu seg mot framtiden og fokusere på aktive grep på den andre siden. Denne tilnærmingen skal legge et godt utgangspunkt for nødvendige endringer.

Blant våre metoder:

Anerkjennende intervju - for å avdekke hvilke ressurser, evner og drømmer om framtiden arbeidstakeren har. Personer med utfordringer i arbeidsforholdet har lett for å miste troen på egne evner og ressurser. Metoden skal derfor bevisstgjøre arbeidstakerne på det de er gode på.

Motiverende intervju – et samtaleteknisk verktøy som skal bidra til atferdsendring. Dette gjøres gjennom en systematisk utforskning av motivasjon, trening i beslutningstaking og styrking av tiltroen til egen mestringsevne.

Jobbmestrende samtaler - for å bevisstgjøre arbeidstaker på egen situasjon. Etterfulgt av en periode med arbeid fokusert mot spesifikke problemområder og utløsende faktorer.

Kurs i belastningsmestring – ansatte rammet av omstillingsprosesser får opplæring i hvordan man håndterer stress og belastninger i hverdagen.

Gruppesamlinger - for å bygge et fellesskap blant arbeidstakerne i omstillingsprosesser, da det kan ha stor verdi å kunne dele erfaringer med mennesker som opplever lignende situasjoner som en selv.

Arbeidsavklaring – har som formål å dokumentere hvor stor innvirkning eventuelle helseutfordringer har for arbeidstaker i arbeidssituasjonen og hvor stor stillingsprosent arbeidstaker behersker.


VI SKAPER TRYGGHET

En markant andel av norske sykefravær skyldes belastning over tid. Dette kan være forårsaket av smerter i kropp, stress, utmattelse, uhåndterbare arbeidsoppgaver, tidspress, eller relasjonelle problemer. Arbeidstakere i omstillingssituasjoner kan i tillegg oppleve mye usikkerhet, opp mot både arbeidsstabilitet og økonomisikkerhet.

Det er viktig å legge til rette for et trygt rom hvor arbeidstaker kan:

 • Reflektere, drømme, utveksle og erkjenne

 • Løse spesifikke problemområder og fraværstriggere

 • Utforske sine motstridende tanker og følelser

 • Jobbe med egen motivasjon og selvtillit

 • Oppnå forståelse for egne interesser, ressurser og begrensninger

 • Kartlegge utfordringer knyttet til arbeidet

 • Avdekke hva som har fungert og hva som ikke har fungert i nåværende og tidligere arbeidsforhold

 • Bli kjent med sine personlighetstendenser for å kunne ta fornuftige valg fremover

 • Gradvis tilvenne seg arbeidspåkjenninger som er sammenlignbare med det ordinære arbeidsliv

 • Lære seg verktøyet for å håndtere belastninger i hverdagen

 

Kontaktpersoner

 • Thrani Jeyachanderan

  Thrani Jeyachanderan

  Kommunikasjon- og salgskoordinator
  Fretex Pluss AS

  thrani.jeyachanderan@fretex.no

 

Fant du det du lette etter?