www.fretex.no Fretex logo print

Jobb Først

Jobb Først er individuell jobbstøtte i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er et samarbeid mellom Helse Bergen, Fretex Jobb og Oppfølging, og NAV Hordaland.

Jobb Først er et tilbud til deg som er i rusbehandling og som ønsker å komme ut i vanlig, lønnet arbeid nå.

Jobb Først er en ny måte å jobbe på. Vi kombinerer behandling og arbeidsrettet oppfølging slik at du kan få individuell og helhetlig støtte til å komme ut i jobb, og til å mestre det å stå i jobb.

Tilbudet baserer seg på IPS-metoden, også kalt individuell jobbstøtte.

Du får en egen jobbspesialist  som sammen med din behandler følger deg på veien mot jobb.

Vi jobber ut fra dine ønsker, interesser og ressurser, for å finne jobbmuligheter som passer deg.

Vi følger opp både deg og arbeidsgiver for å gi best mulig støtte.

Vi er fleksible, og tilpasser oppfølgingen til det du trenger av jobbstøtte.

Jobb Først - tilbudet er etablert i store deler av Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen. Hør med din behandler eller en av jobbspesialistene om du kan velge Jobb Først som en del av ditt behandlingsopplegg.

 

 

Fant du det du lette etter?