www.fretex.no Fretex logo print

Jobbmestrende oppfølging

Jobb er medisin!

Jobbmestrende oppfølging er et tilbud til personer med alvorlige psykiske helseproblemer som ønsker å komme i/tilbake til det ordinære arbeidslivet. Tiltaket innebærer et godt samarbeid med NAV og Spesialisthelsetjenesten.

Formål:
Formålet med tiltaket er at du som jobbsøker skal komme ut i lønnet arbeid. Gjennom plan og kartlegging skal vi finne fram til et arbeid som matcher dine ønsker og kompetansebehov. Jobbspesialist følger deg opp også etter du har kommet ut i arbeid, dersom det er ønskelig.

Det tilbys også støtte til arbeidsgiver for å understøtte den enkeltes behov for å styrke inkluderingskompetansen i virksomheten. Støtten gis av jobbspesialisten.

Varighet:
Jobbsøker blir søkt inn for 6 måneder om gangen, men tiltaket kan utvides inntil 3 år. Dette skjer i samråd med jobbsøker, behandler og NAV veileder.

Individuell jobbstøtte:
I JMO jobber vi med individuell jobbstøtte. I dette tiltaket er det viktig at jobbspesialist, jobbsøker og behandler jobber tett sammen. Samarbeidet mellom jobbspesialist og behandler skal understøtte hverandre og oppleves som en enhet.

Husk at det er du som jobbsøker som sitter i førersetet og styrer! Som jobbsøker skal du bli møtt med respekt for dine valg og ønsker!

Det er to prinsipper som står sentralt i tiltaket:

1.       Alle kan jobbe - med riktig bistand

2.       Du som jobbsøker eier prosessen mot jobb selv

Kognitiv trening:
Dersom det er hensiktsmessig kan du som jobbsøker få tilbud om kognitiv trening. Kognitiv trening vil si å trene opp funksjoner som bl.a. hukommelse, konsentrasjon, problemløsningsevne og oppmerksomhet. Treningen foregår ved hjelp av ulike PC-baserte øvelser. Øvelsene tilpasses hver enkelt og gir realistisk trening i ulike situasjoner en kan møte i hverdagen.

Jobb er medisin!

 

 

Fant du det du lette etter?