www.fretex.no Fretex logo print

Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift, Haugesund

om oss | kontakt oss | arbeidsrettede tiltak | arenaer for arbeidstrening | kurs

Målgruppe

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift er for personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for økt formell eller reell kompetanse på vei mot et ordinært arbeid.

Mål

Målet for tiltaket er å gi reell eller formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidspraksis.

Innhold

I tiltaket skal jobbsøkeren gis høyere reell og formell kompetanse, gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Personer som deltar på tiltaket arbeider i et reelt arbeidsmiljø på en av våre arbeidstreningsarenaer. Vi kan tilby ulike arenaer for arbeidstrening som transport/logistikk, lager, kantine, butikk, tøy- eller papirsortering, resepsjon eller barnehage. Jobbsøkeren er midlertidig ansatt i Fretex, og mottar tariffestet lønn fra selskapet.

Etter avtale med NAV og Opplæringskontoret i fylket er det mulighet for å ta fagbrev i transportfag, salg og service, kontorfag eller kokk. I tillegg kan vi legge til rette for å ta fagbrev eksternt, med oppfølging fra Fretex, der dette er ønskelig og hensiktsmessig.

Når jobbsøkeren er klar for det, får jobbsøkeren bistand til ekstern utprøving i ordinær bedrift og veiledning til jobbsøking.

Varighet

Varigheten på tiltaket er avhengig av hvilken grad av kompetanseheving den enkelte jobbsøker trenger for å komme ut i jobb. Tiltakstid gis for fire måneder om gangen. Innenfor hver tidsperiode settes det delmål som må nås for å kunne gå videre. Tiltaket har en varighet på inntil to år. For fagbrevkandidater kan denne tiden forlenges til fagbrev er oppnådd.

Kontakt

Fagansvarlig AMB

Tone Grethe Hagen

tlf. 51 95 13 34/404 18 619

Send e-post

 

 

Fant du det du lette etter?