www.fretex.no Fretex logo print

MOT

MOT står for Motivasjon - Oppmøte - Trening

MOT er et tilbud til personer som ønsker eller trenger et helhetlig tilbud som integrerer behandlingsrelatert og arbeidsrettet støtte.

Mål

Målet er å forberede deltaker til ordinært arbeid.

jeans laura invit

Inntakskriterier

Deltaker må selv ønske å nyttiggjøre seg tiltaket, og gjøre den innsats som kreves for å kunne ha utbytte av tilbudet. Dersom deltaker har utfordringer i forhold til rus, må det foreligge et aktivt behandlingsløp. Ansvarsgruppe skal være etablert ved innsøkning.

Innhold

Tilbudet inneholder en del gruppeaktiviteter som nyttes ut fra behov og kartlegging. Eksempel på grupper er trening, tur, matlaging, med mer. Jobbsmak vil bli introdusert så snart det er hensiktsmessig. Fretex bruker da primært eksterne arbeidsplasser til jobbtrening.

Kurs

I tilbudet tilbyr vi karriereveiledning og interessetester som SCI-A og Karriereutvikling. Dette skal hjelpe deltaker med å definere sine mål og yrkesønsker frem mot lønnet arbeid. Deltakerne kan også delta i jobbverksted der man blant annet går gjennom skriving av søknader og CV, og gir intervjutrening og informasjon om muligheter i arbeidslivet.

Varighet

Lengden på tilbudet tilpasses individuelt med en varighet på inntil 12 måneder, med mulighet for forlengelse i ytterligere 12 måneder.

 

 

Fant du det du lette etter?