www.fretex.no Fretex logo print

Sentralbord

Fretex
Fretex gir tilbud om praksis i resepsjon og sentralbord. Den som begynner i praksis vil få tilrettelagt oppgavene ut fra sitt ståsted og sitt behov og vil få opplæring i trygge omgivelser.

Å inneha en sentralbordfunksjon er en svært viktig oppgave uansett hvilken type bedrift man jobber i. Arbeidet krever at en er serviceinnstilt, høflig, har god kunnskap om bedriften generelt, har god ordenssans og evner å jobbe selvstendig og strukturert.

Arbeidsppgavene kan være:

  • Betjene sentralbordet, beherske verktøy for denne funksjonen
  • Ha kunnskap om bedriftens organisasjon og virksomhet
  • Gjøre seg kjent med bedriftens ansatte og deres ansvarsområder
  • Yte service og kundebehandling både internt og eksternt.
  • Tekstbehandling, listeføring og korrespondanse
  • Utføre oppgaver relatert til behandling av post, bl.a. føre postjournal
  • Kopiering og makulering
  • Utføre ulike bestillinger, for eksempel kontorrekvisita, mat i forbindelse med møtearrangement og bestilling av reiser
  • Ha kunnskap om bruk og vedlikehold av kontorteknisk utstyr
  • Forberede til møter og kurs

Dette er et tilbud for de som ønsker å kartlegge sine ferdigheter, kompetanse og egnethet i denne type serviceoppgaver. Arbeidsoppgavene kan være aktuelle også for de som har kompetanse, men trenger ytterligere praksis for å kunne utøve denne type jobb i ordinært arbeidsliv.

 

 

Fant du det du lette etter?