www.fretex.no Fretex logo print

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen arbeidsinkluderingsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.
 • Arbeidskontrakt

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

oivindhaug 20200318 fretex-00037
Varig tilrettelagt arbeid tilbys personer som trenger arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Varig betyr at arbeidskontrakten ikke inneholder tidsbegrensning.

For hvem?
Dersom du har, eller i nær fremtid ventes å få innvilget uførepensjon, kan du være aktuell for en varig tilrettelagt arbeidsplass. Det er NAV som søker deg inn til en slik arbeidsplass.  Ta gjerne kontakt med Fretex om du vil vite mer.

levering transport butikk mann skap løfte bære

Innhold
VTA tilbys personer som trenger arbeidsoppgaver som er individuelt tilpasset. Tilbudet gis enten i en bedrift som er spesialist på individuell tilrettelegging, eller i samarbeid med en ordinær arbeidsgiver. Nødvendig opplæring og veiledning for å utføre arbeidsoppgavene blir gitt. Det er sentralt å legge til rette for opplevelse av mestring for deg som arbeidstaker.

Arbeidstaker får et arbeidsforhold med prøvetid og arbeidsavtale. Bedriftens ulike produksjonsområder vil være avgjørende for hvilke arbeidsoppgaver som tilbys og arbeidet skal så langt mulig bidra til utvikling av ressursene hos den enkelte. Arbeidstakerens muligheter for utdanning eller jobb i et vanlig arbeidsliv skal vurderes jevnlig.

 

Kontaktpersoner

Roar Wangberg
Roar Wangberg
Leder Rammeavtaler AFT og VTA

Tlf: 23 06 92 71
Mob: 45 03 33 71
Send e-post

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?