www.fretex.no Fretex logo print

Fretex Jobb i Bergen

Fretex 1026 Toppbilde Janne Facebook 820x312
Velkommen til Fretex jobb i Bergen

Fretex Jobb er Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift og tilbyr en rekke arbeidstiltak for deg som ønsker å finne din vei ut i arbeidslivet. Vi tilbyr jobbsøkere arbeidstrening, opplæring og tett individuell oppfølging og vi samarbeider med mange bedrifter og virksomheter for å tilby jobbsøker et bredt spekter av eksternt arbeid. Vi bruker god tid på å bli godt kjent med arbeidsmarkedet for å kunne gi god informasjon til deg som jobbsøker om hvilke muligheter som finnes, samt være en god rekrutteringspartner for næringslivet i regionen. Med utgangspunkt i dine ønsker og ressurser vil vi bidra til at du kommer i jobb!

Vi har følgende tilbud:

Arbeidsforberedende trening
Er du usikker på dine karrierevalg? Eller har du behov for støtte og veiledning i jobbsøkerprosessen? Arbeidsforberedende trening i Fretex tilbyr kartlegging og utprøving av arbeidsevne, samt karriereveiledning og bistand i overgangen mot lønnet arbeid eller studier. Tiltaket passer for deg som trenger å prøve ut din arbeidsevne og styrke dine muligheter for å komme ut i jobb, både med og uten tidligere arbeidserfaring.  I løpet av tiltaksperioden vil du få tett oppfølging av en jobbkonsulent og dere blir enige om hvordan tiden din hos Fretex skal nyttiggjøres best mulig for at du skal nå karrieremålet ditt. Med utgangspunkt i dine ønsker, ditt behov og dine interesser finner vi arbeidsgivere hvor du kan utvikle deg og få en god treningsarena på veien mot jobb. Våre jobbkonsulenter i Fretex har et stort nettverk i arbeidsmarkedet og har god kunnskap om muligheter i det lokale næringslivet. Innsøking til Arbeidsforberedende trening gjøres i samarbeid med din veileder hos NAV.


IPS - Jobb først
IPS er et tilbud til personer med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, og/eller rusproblemer, som ønsker deltakelse i arbeidslivet. Ved hjelp av en jobbspesialist får du individuell og målrettet bistand på vei mot jobb hvor dine yrkesønsker og ferdigheter står i fokus, sammen legger dere en plan for din vei mot arbeidslivet. IPS tiltaket er inspirert av IPS-metodikk og det jobbes med utgangspunkt i Supported Employment. Metodikken bygger på et tett samarbeid mellom jobbsøker, jobbspesialist og behandlingsteamet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Våre jobbspesialister i Fretex har et stort nettverk i arbeidsmarkedet og har god kunnskap om muligheter i det lokale næringslivet. Innsøking til tiltaket gjøres i samarbeid med din veileder på NAV.

VOX
Galleri VOX er en arbeidsplass for kunstnere og kreative personer med psykiske helseutfordringer. Atelieret disponerer keramikkverksted og flere arbeidsrom for maling, tegning, tekstil, data og skulptur. Medlemmene arbeider med eget kunstnerisk uttrykk og alle får veiledning og individuell oppfølging av ansatte som selv er aktive kunstnere. Galleri VOX har femten varig tilrettelagte arbeidsplasser og en arbeidsforberedende tiltaksplass. Det er et krav at du er ufør grunnet psykiske helseplager. Mer informasjon finner du her. For ytterligere informasjon eller avtale om omvisning, ta kontakt med teamleder. Du finner mer informasjon her.

Velkommen!Fretex Kundesenter: 23 68 11 70
Besøksadresse:
Nesttunbrekka 97, 5221 Nesttun   (AFT)
Strandgaten 223, 5004 Bergen       (Galleri Vox)
Kokstadflaten 19B, 5257 Kokstad   (IPS - Jobb først)

 

Kontaktpersoner

 • Janne Kuven

  Janne Kuven

  Teamleder AFT Bergen
  Bergen

  Mob: 924 34 190

  janne.kuven@fretex.no

 • Bjarte Dag Oen

  Bjarte Dag Oen

  Teamleder AFT Bergen
  Bergen

  Mob: 484 31 363

  bjarte.dag.oen@fretex.no

 • Maria Prestmo

  Maria Prestmo

  Teamleder Galleri Vox
  Galleri VOX VTA

  Mob: 415 15 696

  maria.prestmo@fretex.no

 • Nathan Bunting

  Nathan Bunting

  Teamleder IPS
  Jobb Først, Bergen Senter for jobbmestring, Bergen

  Mob: 975 44 488

  nathan.bunting@fretex.no

 

Fant du det du lette etter?