www.fretex.no Fretex logo print

Fretexboksene tømmes

ikoner 400x400 dør
Kapasiteten til transport er begrenset på grunn av koronasituasjonen, men alle boksene blir tømt.

Fretexboksene (oversikt over boksene finner du her) blir tømt, men noen steder sjeldnere enn de pleier.

Hvis det er fullt i en boks kan det meldes fra til hei@fretex.no eller 23 68 11 70.  Vi ber om at poser ikke settes utenfor boksen.

Vi setter stor pris på gaver som er hele og fine, og som dermed kan selges og deles ut. Tusen takk!

Fretexboks

 

 

Fant du det du lette etter?