www.fretex.no

Praktisk informasjon om ArO

ArO har en varighet på inntil 3 måneder. Lengde og innhold av programmet utformes etter arbeidstakers aktuelle behov.

All oppfølging blir gitt av våre erfarne og kvalifiserte veiledere.

Alle kurs blir holdt av sertifiserte kursholdere.

Vårt team

I Arbeidsrettet oppfølging gis bistand i karriereveiledning, jobbmestring, belastningsmestring, og funksjonsvurdering. Spesielt utviklet for oppfølging av sykefravær og omstilling.

Bakgrunn
Arbeidsrettet oppfølging springer ut av Fretex Jobb & Oppfølging, en av Norges største attføringsbedrifter med lang erfaring i å bistå mennesker tilbake til arbeid. I tråd med Fretex kjerneverdier står miljø og samfunnsansvar sentralt også i utførelsen av tilbud overfor eksterne samarbeidspartnere. Vi tar ikke utbytte av vårt overskudd, alle inntekter bidrar derfor til å støtte opp om sosialt arbeid, inkludering og en bedre hverdag.

Pris
Kostnad for individuelle program avhenger av ønsket varighet og antall oppfølgingstimer i valgt gjennomføringsløp.


Kontakt oss for mer informasjon

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?