www.fretex.no

Jobbnærvær

Hvordan kan vi få sykefraværet ned?

Hva er det egentlig som virker?

En god investering for både bedrift og samfunn er å arbeide for økt jobbnærvær. Vår erfaring er og forskning* viser at ved å sette fokus på nærværsfaktorer som ledelse, samhandling, tilbakemeldinger, kultur og kommunikasjon vil nærværet styrkes og jobbtrivsel, måloppnåelse og lønnsomhet øke.

I en spørreundersøkelse SINTEF gjorde i et utvalg NHOs medlemsbedrifter i 2011 kom det fram at en ukes sykemelding koster 13.000 kroner.  Dette er det rent bedriftsøkonomiske tapet – det samfunnsøkonomiske tapet er langt høyere. Les mer om undersøkelen her.

SINTEF har også evaluert IA-avtalen i flere omganger. Den siste evalueringen viste at lengden på sykefraværet var avhengig av om leder og medarbeider hadde en god relasjon i forkant av fraværsperioden. Les mer om undersøkelsen her.

*Relasjonskvaliteten mellom leder og medarbeider medfører effektivitets- og produktivitetsgevinst (Kuvaas 2013)

*Relasjonell forståelse er avgjørende for lederes suksess (Langenge mfl. 2005)

*Sammenhengen mellom lederstil og fravær er tydelig (Johnsson 2006).

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?