www.fretex.no

Leder- og Medarbeidertrening

Måloppnåelse

Kommer du i form ved å høre på en forelesning?

Blir du god på å utøve ledelse ved å være på et dagskurs?

Du får inspirasjon og påfyll, men vår erfaring er og forskning viser at læring er relasjonell og finner sted når man setter ny kunnskap ut i praksis og øver over tid (Lave og Wenger 1991), (Boud og Garrick 1999). Har du i tillegg en prestasjonshjelper ved din side har du større sjanse for å oppnå ønsket resultat.

«Vi må forstå læring som et spørsmål om nødvendig knowhow i den sosiale konteksten der arbeidsoppgavene løses.»
Cathrine Filstad (2010)

Mellomledere har en viktig rolle i forhold til nærværet og måloppnåelsen hos den enkelte medarbeider og virksomheten som helhet (Kuvaas, 2013). Derfor er det ekstra viktig å trygge dem i utøvelsen av lederrollen, for å unngå rolleforvirring og utydelighet. Ledelse handler om å påvirke, ikke gjennom posisjon og makt, men gjennom tillitsrelasjoner.  Det er derfor viktig å styrke ledernes relasjonskompetanse. Det vil si ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker.  Når ledere og medarbeidere innehar og utøver tilfredsstillende relasjonskompetanse vil dette medføre lavt sykefravær, styrket jobbnærvær, økt resultatoppnåelse og en meningsfull arbeidshverdag

Fretex Dialog sitt treningsprogram tar utgangspunkt i Relasjonskompetansehjulet og vi benytter en kombinasjon av undervisning, egenrefleksjon og gruppeoppgaver. I tillegg vil deltakerne få praktiske øvingsoppgaver mellom hver samling for å trene sin relasjonskompetanse i den arbeidshverdagen. Hver deltaker får også muligheten til personlig oppfølging, prestasjonshjelp, fra en rådgiver hos Fretex Dialog. Modulene bygger på hverandre, men kan justeres og tilpasses etter virksomhetens behov.

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?