www.fretex.no

Dybdeborring

"To effectively communicate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world and use this understanding as a guidance to our communication with others."
(Anthony Robbins)Kommunikasjon er så viktig, men ofte så vanskelig. En vil jo ikke bare få sagt hva en mener, en vil jo nå den andre, skape en samtale. Noen vil påstå at kommunikasjonen først er god når innholdet av det som sies, er oppfattet og forstått slik som avsenderen hadde ment det. Et godt utgangspunkt for å oppnå dette er dialogen, den balanserte og likeverdige samtalen. Dialogen innehar elementer som kreativitet, menneskeinteresse og utforskning. I denne formen for samtale er man nysgjerrig på andres oppfatninger og samtalen utvikles og går i dybden ved å bygge videre på den andres utsagn. Som leder er dialogen ditt viktigste verktøy.

Du sitter i lunsjen og snakker med Sturla om løst og fast.

Han sier; "Åh, det har vært en utrolig travel høst..."

Du velger å svare; " Å ja, jeg vet hva du mener. Jeg forstår ikke hvor tiden blir av." Også fortsetter samtalen på overflaten.

Hva om du istedenfor velger å gripe invitasjonen og respondere med følgende;

"Hmm, det høres ut som du har lyst til å fortelle meg om høsten din. Hva er det som har gjort den så travel?"

Da vil svaret kanskje bli; "Åh, det har vært ulike ting bl.a har oppstarten av det nye prosjektet vært mer utfordrende og krevd mer tid enn planlagt.".

Ved å hente frem motet ditt kan du fortsette på dypere vann og respondere med; "Ja, slikt skaper travelhet. Du sier det har vært ulike ting, hva annet har det vært?"

"Jo, min mor har vært syk også har yngste mann begynt på skolen og det har vært en stor overgang for ham."

Ved å utforske utsagnene og lytte etter nøkkelordene som din medarbeider gir kan du få til en dybdeborringssamtale. Gjennom en slik samtale får du bedre kjennskap til din medarbeiders behov og ressurser. Samtidig vil du få et godt bilde av hva som skal til for å gjøre denne medarbeideren god i hans/hennes   nåværende arbeids- og livssituasjon. Dette vil igjen styrke jobbnærværet til medarbeideren og øke lønnsomheten til virksomheten!

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?