www.fretex.no

Motivasjonskartlegging

Kartlegging avhvilke faktorer som er medvirkende til en persons motivasjon og egnetheten i forhold til en bestemt jobb (skjema og samtalebasert). Spørsmålene vil skape bevisstgjøring for den enkelte om hvilke faktorer som er viktig for å oppleve jobbtilfredshet.

Verktøyet kan benyttes i omstillingsprosesser, rekruttering, for å styrke den enkelte arbeidstakers jobbnærvær, karriererådgiving, yrkesvalg og ved jobbskifte.

Ordsky

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?