www.fretex.no Fretex logo print

Fretex ekspertbistand

high five-376KN ISplE-unsplash
Vi tilbyr et helhetlig oppfølgingsprogram for arbeidstakere i virksomheter som har utfordringer knyttet til sykemeldingsproblematikk og/eller omstilling.

God håndtering av sykefravær og omstillingsprosesser er avgjørende for å opprettholde produktivitet, sikre virksomhetens attraktivitet, og skape et godt og stabilt arbeidsmiljø. Når utfordringer oppstår, kan det oppleves krevende og belastende både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Fretex Ekspertbistand tilbyr støtte til HR- og personalledelses for å bidra til effektiv, produktiv og hensiktsmessig hjelp til alle involverte. Fretex Ekspertbistand møter arbeidsmiljølovens krav om ivaretagelse og tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne (§ 4-6), samt forpliktelsene i avtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA).

Mål for Ekspertbistand

Redusere sykefravær: ​

  • Bidra til at arbeidstaker kommer raskt tilbake etter fravær
  • Legge til rette for at arbeidstaker kan komme over i ny, mer passende jobb dersom gjenopptakelse er uoppnåelig

​Effektivisere omstillingsprosesser:

  • ​Utføre kostnadseffektiv og inkluderende prosess​
  • Sikre arbeidstakeres jobbfremtid. ​

Omfang

  • Et normalløp er beregnet å ta ca. 3 måneder.
  • Vi tilbyr tett 2-til-1-oppfølging av kvalifiserte og erfarne veiledere
  • Individuelt utformet program​
  • Løpende dialog med leder og/eller HR i virksomheten​
  • Veiledning i kognitiv metode blir holdt av sertifiserte kursholdere innen Kurs i mestring av belastning (KiB)


Står din virksomhet i en omstillingsprosess eller ønsker dere bistand til å håndtere sykefravær? Ta kontakt for å lære mer om Fretex Ekspertbistand.

 

 

Fant du det du lette etter?