Meny
 
||||

Bjørn Hølbakken, Synlig/Usynlig

3.-20. november 2011.

Utstillingen er videodokumentert av Hølbakken. Se det her.

Bjørn Hølbakken er utdannet keramiker, men har i de senere år konsentrert seg mest om maleri. Han er tilknyttet Galleri VOX. I installasjonen Synlig/Usynlig beveger han seg også over i andre media, og bruker i tillegg til maleri også skulptur og tekst som et middel for å få fram det han vil si.

Bjørn Hølbakken arbeider så å si utelukkende med motiv og temaer fra eget liv. Det handler ofte om bearbeidelse av tidligere erfaringer, men også om å klargjøre sine egne holdninger, verdier og levemønstre. Installasjonen synlig/usynlig er ment å gi betrakteren innfallsvinkler til å se seg selv og sin rolle i det samfunnet vi lever i.

”Enhver rolle har sin gevinst og sin pris, og er et mer eller mindre bevisst eller ubevisst valg. Vi markedsfører oss selv og vi skjuler oss. Og mange av oss bruker langt mer tid og krefter på å forsvare vår rolle og våre valg, enn vi bruker på å utfordre det ståsted vi rettferdiggjør. I blant kan det vere vanskelig å avgjøre om det en holder på med er å synliggjøre seg selv, eller usynliggjøre seg selv.”

Klikk på bilde for bildevisning.