Meny
 
||||

Tankemateriale av Marja Nickel 14.2-3.3.19

Arbeidene i utstillingen utgår fra flere spørrende prosesser: Kan minner materialiseres? Kan jeg lage en avstøpning av selve minne opplevelsen? Hva blir det, og har avstøpningen noe å gjøre med minnet? Hva er forbindelsen mellom en gjenstand og minnene det fremkaller?

I dette prosjektet ville jeg se om jeg kunne knytte minner til gjenstander. Hva skjedde hvis jeg støpte innsiden av tingen som frembrakte minner? Ville avstøpningen ha noe å gjøre med minnet, eller ville det bli noe helt annet? En ikke ting?

Videre i prosessen spør jeg meg: Hvor går grensen mellom naturen, kroppen og tingene? Konstruksjoner speiler naturformer, begrepers begrensing og skjønnhet. De kan bare gi omrisset og konturene av et objekt, men blir samtidig til en frittstående, egen sannhet.
Jeg er interessert i alle speilingene mellom naturen, menneskene og alle tingene vi lager. Hvis vi er en del av naturen, er tingene vi lager også en del av naturen? Er ting og teknologi en slags protese?