Meny
 
||||

Pandæmonium av Katrine Hagesæther

26.09-13.10.2019

Katrine Hagesæther åpnet sin første solo-utstilling i September 2019. Med utgangspunkt i hennes fascinasjon for eventyr, Fantasy og mytiske fortellinger har hun gjennom mange år arbeidet frem en rik variasjon av figurer formet og bearbeidet i plast/leire m.m. Hennes generelle interesse for dyr blandes med fantasirike og eventyrlignende vesener som kan vekke assosiasjoner til de uttrykk vi kjenner fra den mangesidige og fabulerende Fantasy-verden. Gjennom tegninger, skisser, maleri og skulptur skaper Katrine sin egen kreasjon av fabeldyr, og spesielt for åpningsdagen vil hun vise frem noen av sine samleobjekter innen dyreskjelett og -skinn.

Utstillingens tittel, "Pandæmonium", refererer til antikkens mytologi der ordet var en betegnelse på gudenes tempel. I John Miltons episke dikt fra middelalderen er Pandæmonium navnet på hovedstaden i helvete. I dag brukes ordet pandemonium som en beskrivelse av et vilt, øredøvende spetakkel.