Meny
 
||||

Skatter skjult i mørke, 19.2-8.3.20

Solfrid Helland Stein bygger og former i steingodsleire. Ut av desse veks det fram lamper, fat og store krukker. Ho har ein uredd og  nysgjerrig  tilnærming, og ei drivkraft i seg til å eksperimentere vidare på noko som først vart ubrukeleg. Lys og mørke er gjennomgåande tema, og ho bruker glasurar, glas og leire til å framheve desse kontrastane.

Tittelen på utstillinga ”Skattar skjult i mørke” viser til tanken om at når livet er krevjande og tøft, kan ein få ny innsikt og andre erfaringar en det ein elles ville fått. Nokre av desse kan være positive og verdifulle. For Solfrid har det å arbeide med keramikk blitt ein slik skatt.

Solfrid har sidan 2015 arbeid med å tematikken, og arbeid målretta  fram mot ei utstilling det siste året.

Som barn leika Solfrid med leire som var naturleg på garden. Ho hadde ein draum om å jobbe med keramikk. Ho valte kunstfag på vidaregåande, og vart aktivitør. Når ho som vaksen vart ufør kom draumen om å arbeide med keramikk tilbake. Solfrid har mange keramikk-kurs før ho begynte som medlem hos Galleri VOX  i 2018