s
Meny
 
||||

MELLOM STEDER av Tove Tømmerberg

"Mellom Steder" viser et utvalg bilder tatt med mobilkamera. Bildene kan sees som en visuell dagbok; en abstrakt historie uten en spesifikk begynnelse eller slutt.

Tove sier selv om sitt arbeid:

Fra å være et verktøy som dokumenterer en prosess er det å ta bilder nå et hovedverktøy der prosessen i seg selv er i fokus. Jeg leter ikke etter motiv. Bildene blir til på veien, mellom steder, og av det som er rundt meg i det daglige, - når jeg opplever små øyeblikk av magi i hverdagen. Det Arne Næss kaller «en spontan erfaring uten refleksjon» dirigert av omgivelsene. Når noe fanger min oppmerksomhet og det oppstår en følelse av synkronitet. Et lite øyeblikk der tiden står stille. Før jeg begynner å tenke, før intellektet tar all plass.

Prosjektet kan knyttes til en tradisjon innenfor kunsten der det tilsynelatende trivielle og uviktige fremheves og gis verdi. Dette kan også relateres til diskusjonen rundt det vakre; hva man til enhver tid ser på som vakkert. Et tema som har vært av interesse gjennom hele mitt kunstneriske virke.

Kunstneren Tove Tømmerberg er oppvokst i Trøndelag, men har vært bosatt i Bergen største delen av sitt voksne liv. Hun har en lengre utdanning innenfor kunst, med bla MA i kunst fra Nederland, og som stipendiat i kunst ved KHIB (Kunsthøyskolen i Bergen). Gjennom sin karriere som kunstner har hun deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland, og har arbeidet med ulike medier og uttrykk, i hovedsak installasjoner. Hun har vært medlem av Galleri VOX siden 2019.