www.fretex.no Fretex logo print

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt besøkte Fretex

Marianne Bjerkmann, Anniken Huitfeldt, Eivind Madsen og Buba Darboe lav
Arbeidsminister Anniken Huitfeldt lyttet til brukernes egne erfaringer og ga ros for arbeidet med å få flere med nedsatt arbeidsevne inn i det ordinære arbeidslivet, da hun onsdag besøkte Fretex som er først ute med å garantere at deltakelse i deres attføringsprogrammer fører til jobbtilbud.
Anniken Huitfeldt vil lære av Fretex etter attføringskritikk

Arbeidsministeren positiv til jobbgaranti

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt lyttet til brukernes egne erfaringer og ga ros for arbeidet med å få flere med nedsatt arbeidsevne inn i det ordinære arbeidslivet, da hun onsdag besøkte Fretex som er først ute med å garantere at deltakelse i deres attføringsprogrammer fører til jobbtilbud.

Under halvparten av personer på attføring kommer ut i fast jobb etter endt program. Det koster det norske samfunnet dyrt. For hvis ”bare” 10.000 av de 35.000 på attføring får jobb og beholder tilknytningen til arbeidslivet i fem år, er den samfunnsøkonomiske gevinsten beregnet av bransjeforeningen Attføringsbedriftene til å utgjøre hele 10 milliarder kroner.

– Arbeid er god medisin

Huitfeldt innledet besøket hos Fretex med å få en omvisning i tekstilavdelingen. Her møtte hun flere av deltagerne i Fretex sine programmer og fikk se hvordan innsamlede klær blir sortert, omsydd og klargjort for salg. Dette ga arbeidsministeren et godt innblikk i hvordan Fretex hjelper personer med nedsatt arbeidsevne inn i ordinær jobb.

– Norge har fått kritikk for ikke å være flinke nok til å inkludere mennesker med psykiske lidelser i et ordinært arbeidsliv. Dette har imidlertid Fretex vært flinke til, og det er derfor jeg ønsker å vite mer om jobbgarantien og møte noen som har lykkes gjennom deres programmer. Det kan være alvorlig for mange å havne utenfor arbeidslivet. Arbeid er god medisin, sa arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

– Må stille strengere krav

– Norge er blantde OE-land som bruker mest offentlige midler på arbeidsinkludering. Når det likevel er under halvparten som kommer ut i jobb igjen, må vi i Fretex og hele attføringsbransjen erkjenne at det ikke er godt nok. Vi må stille strengere krav, til jobbsøkerne og ikke minst oss selv. Derfor innfører vi nå en jobbgaranti, sier Ingvald Hansen, ansvarlig for attføringsprogrammene i Fretex.

Hvert år har Fretex rundt 2 000 mennesker inne på ulike tiltak. Jobbgarantien vil i første omgang gjelde for to av programmene Arbeid med Bistand (AB) og Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift(KiA). På landsbasis går i dag bare 4 av 10 videre fra disse tiltakene til arbeid eller egenfinansiert utdanning. På sikt skal garantien gjelde alle Fretex sine programmer.

– Som attføringsbedrift blir vi i Fretex i bunn og grunn målt på én eneste ting: Hvor mange mennesker vi klarer å få inn i arbeidslivet. Vi ønsker at dette målet skal prege alt det vi gjør, sier Ingvald Hansen.

Positiv opposisjon

Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen har lenge etterlyst en ny politikk for å få flere mennesker ut i arbeid. Han synes det er prisverdig at Fretex nå stiller høyere krav til egne resultater.

– Dette er fremtidens modell og Fretex leder an. Å stille krav er å bry seg, rett og slett fordi vi kan få flere ut i jobb. Jeg håper flere vil gjøre som Fretex, sier Torbjørn Røe Isaksen.

For mer informasjon, kontakt:

Trond Ivar Vestre, daglig leder Fretex
Telefon: 907 83 043
E-post: trond.ivar.vestre@fretex.no

Ingvald Hansen, attføringssjef i Fretex
Telefon: +47 40 41 33 57
E-post: Ingvald.hansen@fretex.no

Trine Gjermundbo, kommunikasjonssjef
Telefon: + 47 91 81 54 18
E-post: trine.gjermundbo@fretex.no

Om Fretex:
Fretex er Norges største bruktkjede og en viktig del av Frelsesarmeen Norge. Den første butikken åpnet i Oslo i 1905 under navnet Elevator. Helt siden den tid har det å hjelpe mennesker stått i sentrum. Utdeling av tøy og rimelig møblement har vært en del av dette. Det viktigste har likevel vært å gi folk arbeid og selvrespekt. Dette har blitt endret i takt med samfunnets behov. I dag framstår Fretex som en viktig samarbeidspartner til Nav i det å kurse, kvalifisere og trene opp arbeidstakere som er på attføring eller har behov for annen tilrettelegging.

I dag er vi ca. 2000 personer som til daglig har vårt arbeid i Fretex, hvorav ca 1600 er på ulike attføringstiltak.

Mer om attføring

 


 

Fant du det du lette etter?