www.fretex.no Fretex logo print

Fra helseplager til jobb i helsesektoren.

~8618147
Svenn Sundet kunne ikke lenger arbeide som sjåfør. Med nettbasert studie hos NKI og oppfølging i Læringsrommet hos Fretex i Malvik fikk Svenn nye muligheter.

Svenn Sundet fikk arbeidsavklaringspenger da han på grunn av helseplager ikke lengere kunne jobbe som sjåfør. Han ønsket å omskolere seg til en jobb innen helsevesenet. Dette krever fagbrev som helsefagarbeider.

Skreddersydd plan
Etter et forsøk på å følge videregående opplæring, innså han at han hadde læringsbehov som tilsa at han trengte en fleksibel studiesituasjon med tett oppfølging. I samarbeid med jobbkonsulent hos Fretex i Malvik og NAV ble det skreddersydd en handlingsplan som inneholdt sykehjemspraksis kombinert med nettbasert studie via NKI og studiestøtte i Læringsrommet hos Fretex. Svenn er nå helsefagarbeider med fagbrev og autorisasjon på plass.

- Det var avgjørende for meg at jeg fikk en studiesituasjon som var fleksibel og tilpasset min livssituasjon. Læringsrommet ga meg et sosialt fellesskap, veiledning og tilhørighet under nettstudiene. Dette var motiverende og avgjørende for mine gode karakterer. NKIs planleggingsverktøy var til god hjelp for å sikre studieprogresjonen, sier Svenn Sundet.

 

 


 

Fant du det du lette etter?