www.fretex.no Fretex logo print

Mange får arbeid etter å ha deltatt i attføringstiltak

Statistikken for juni viser at Fretex Midt-Norge AS var en av de beste attføringsbedriftene i landet i formidling av mennekser til ordinært arbeid.

Statistikken fra Attføringsbedriftene i NHO plasserer Fretex Midt-Norge AS på en god 4. plass med i alt 42,9 prosent formidling fra attføringstiltak til oridnært arbeid eller egenfinansiert utdanning.

Fretex-gruppen har i alt 1100 attføringsdeltakere. Hele virksomheten er innrettet mot å gi disse ny tro på framtiden og en plass i det ordinære arbeidslivet.

- Statistikken fra Attføringsbedriftene i NHO er gledelig for oss. Vi har stor fokus på formidling og når vi lykkes så godt er det et resultat av at mange, ikke minst attføringsdeltakerne, gjør en stor innsats hver eneste dag, sier en fornøyd daglig leder i Fretex Midt-Norge AS, Rannveig H. Pedersen.

 


 

Fant du det du lette etter?