www.fretex.no Fretex logo print

Ny NOU om arbeidsrettede tiltak

kurs gruppearbeid leder attføring gruppe
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mottok 9. februar utredningen om arbeidsrettede tiltak.

Attføring handler om at så mange som mulig får en plass i arbeidslivet. Noen trenger enkle tjenester for å komme dit, mens andre har behov for mer støtte og lenger tid for å fungere i arbeidslivet. 1600 mennesker deltar i attføringsprogram i regi av Fretex. Noen har arbeidspraksis internt i bedriften, mens andre har arbeidspraksis i andre bedrifter og får oppfølging av en jobbkonsulent fra Fretex.

Hver dag får en attføringsdeltaker fra Fretex arbeid i det ordniære arbeidslivet!

- For Fretex er det positivt at et flertall i utvalget ønsker at en fortsatt skal bygge på dagens system med attføringsbedrifter. For å opprettholde vårt tilbud og utvikle fagkompanse trenger vi en viss forutsigbarhet. Vi samarbeider også med mange eksterne bedrifter om praksisplasser, og ser verdien av at attføringsdeltakere får bred arbeidserfaring, sier Trond Ivar Vestre, konsernsjef i Fretex.  

Rapporten finner du her.

 


 

Fant du det du lette etter?