www.fretex.no Fretex logo print

Nyhetsbrev fra Jobb Først

Nyhetsbrev

"Jobb Først" er et tilbud om arbeidsrettet rusbehandling for pasientar i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, ved Avdeling for rusmedisin (Haukeland universitetssjukehus) og Hjellestadklinikken (Stiftelsen Bergensklinikkene). Jobb Først er et oppfølgingstiltak, med Fretex Jobb og Oppfølging AS i Bergen som leverandør av jobbspesialisttjenesten.

Nytt fra avdeling for rusmedisin

Aktive jobbsøkere:

Per i dag er det 86 aktive deltakere

27 deltakere er i oppstart/kartleggingsfasen

31 deltakere er i jobbsøkefasen

28 deltakere er i jobbstøttefasen

Noen av disse er i flere faser, f.eks jobbstøtte sammen med å søke andre jobber

Status


Vi har nå vel ett års erfaring med Jobb Først som arbeidsrettet rusbehandling i Avdeling for rusmedisin.  Behandlerne har gjort seg erfaringer med å ha jobbfokus inn i pasientenes behandlingsmål og plan for å endre sin rusmestring. Vi er godt i gang med samarbeidet og begynner å få en god forståelse for hvordan vi gjør hverandre gode. Dette ser vi igjen at skaper gode resultater for jobbsøkerne!

Gladmelding


Vi har fått med oss to nye jobbspesialister på teamet, hvilket betyr at vi i større grad kan startee Jobb Først med det samme pasienten har bestemt seg og motivasjon er der.

Ingvill og Jan Atle, som de nye jobbspesialistene heter, takker for at de blir tatt så godt imot i behandlingsteamene og i samarbeidet med hver enkelt behandler.

På bildet ser du jobbspesialistene

Fra venstre oppe: Ingvill Nødland tlf 40418634, Stine Steinsbø (koordinator) tlf 91105457,
Ida Alrek tlf 92857452, Amin Ali tlf 40418667, Jan Atle Halvorsen tlf 92053317,
Benedicte Sletten Lasen tlf 93418608, Katrine Berg (metodeveileder) tlf 40418669,
Elisabeth Solheim tlf 94859915

 


 

Fant du det du lette etter?