www.fretex.no Fretex logo print

Nytt tilbud for jobbsøkere i Tromsø og Harstad

Fretex 1026 Bilder webside Kenneth2
Fretex etablerer denne våren nye tilbud for arbeidsinkludering i Tromsø og Harstad.

Hva er et avklarings-tiltak?

Avdelingene tilbyr tiltaket avklaring på oppdrag fra og i samarbeid med NAV. Det vil si at jobbsøkere som kommer til avdelingene skal få en avklaring når det gjelder mulighetene for deltakelse i arbeidslivet.

De som Fretex skal ta imot kan både være i eller utenfor et arbeidsforhold. For sykemeldte kan målet være å prøve ut arbeidsevne og finne ut hvilken tilrettelegging som eventuelt er nødvendig for å fortsette i jobb. Dette skjer i samarbeid med nåværende arbeidsgiver. For de som er ikke har et arbeidsforhold gjennomføres en systematisk kartlegging av ønsker opp mot kompetanse og evner. Den praktiske avklaringen og arbeidsutprøvingen gjennomføres i det ordinære arbeidsmarkedet.

Ønsker samarbeid med arbeidsgivere i Tromsø og Harstad

Syv ansatte skal jobbe med avklaringstiltaket i Tromsø og fem i Harstad. Disse 12 skal tilby sine tjenester for sammen 110 jobbsøkere. Tromsø-avdelingen ledes av Marit Bøckman Gschib og Andreas Lossius starter 1. april i Harstad-avdelingen.

Marit Bøckman Gschib har bred erfaring fra arbeidsinkluderingsfeltet. Hun har også jobbet med andre tjenester i regi av NAV.

Marit Bøckman Gschib er ny teamleder i Tromsø


Vi skal levere gode tjenester til jobbsøkerne og til NAV. Min oppgave er å lede temaet, i tillegg til at jeg også selv skal følge opp jobbsøkere.

I arbeidet med avklaring er kontakten med arbeidsgivere viktig.

Jeg vil oppfordre bedrifter til å kontakte oss dersom de ønsker å bidra til arbeidsinkludering ved å gi mennesker som står utenfor arbeidslivet en mulighet til å erfare hvordan det er å jobb i virksomheten en periode. Våre tjenester er også for de som er i et arbeidsforhold, men er sykemeldte. Vi kan bistå med å utforske mulighetene og tilpasninger som eventuelt skal til for at den sykemeldte kan fortsette i arbeidet, sier Marit som er klar for å møte både arbeidsgivere og jobbsøkere i Tromsø.

Send en mail til Marit Bøckman Gschib eller ta kontakt med vårt kundesenter.

 


 

Fant du det du lette etter?