www.fretex.no

Omorganisering - samme oppdrag, men ny organisering

butikk varer klær kunde bærepose ute mann fasade
Fra 1. januar 2018 vil datterselskapene til Fretex Norge AS bli virksomhetsstyrt.

Fretex skal fortsette å jobbe for et bedre miljø og for at mennesker skal få og beholde arbeid. Visjonen om å gi folk grunn til å tro på framtiden står fast. Det gjør også kjerneverdiene: kjærlighet, åpenhet, lønnsomhet og engasjement. Fretex er – og skal fortsatt være - en del av Frelsesarmeen i Norge.

Den nye organiseringen skjer som en konsekvens av regelverket for skjermet sektor og ut fra et ønske om å øke Fretex sin konkurransekraft. En virksomhetsstyrt organisering gir kortere beslutningsveier og mulighet for økt kundefokus. Målet med endringene er å oppnå enda mer på de stedene Fretex er i dag.

Fretex arbeider for et bedre miljø, blant annet gjennom gjenbruk og gjenvinning. Fra 1. januar 2018 samles all miljøaktivitet i Fretex Miljø AS. Glenn Hole (41) er ansatt som ny daglig leder for miljøselskapet.
 


 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?