www.fretex.no Fretex logo print

Fretex-selskapene

Takk for suppa
Fretex har organisert sin virksomhet i tre virksomhetstyrte aksjeselskaper. Disse er 100% eid av Frelsesarmeen gjennom eierselskapet Fretex Norge AS.

Fretex Jobb og Oppfølging AS

Selskapet skal drive innenfor skjermet sektor. Formålet til selskapet er å bidra til at mennesker med nedsatt arbeidsevne får og beholder arbeid.

Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Selskapet skal drives som et ideelt aksjeselskap uten erverv til formål.

Fretex Pluss AS

Selskapet skal drive utenfor skjermet sektor.


Formålet til selskapet er å drive kurs og konsulenttjenester rettet mot enkeltpersoner og virksomheter innen arbeidslivsfeltet.

Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Fretex Miljø AS

Selskapet skal:

- bidra til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning.

- være arbeidstreningsarena for mennesker med nedsatt arbeidsevne.

Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

 

 

Fant du det du lette etter?