www.fretex.no Fretex logo print

Fretex Jobb og Oppfølging AS

Datterselskapene til Fretex Norge AS gikk 1. janaur 2018 fra fire regionale selskaper til tre virksomhetsstyrte.

Fretex skal fortsette å jobbe for et bedre miljø og for at mennesker skal få og beholde arbeid. Visjonen om å gi folk grunn til å tro på framtiden står fast. Det gjør også kjerneverdiene: kjærlighet, åpenhet, lønnsomhet og engasjement.

Fretex er – og skal fortsatt være - en del av Frelsesarmeen i Norge.  Daglig leder i Fretex Norge AS er Trond Ivar Vestre.


Formålet til Fretex Jobb og Oppfølging AS

Selskapets virksomhet skal bidra til at mennesker med nedsatt arbeidsevne får og beholder arbeid.

Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Selskapet skal drives som et ideelt aksjeselskap uten erverv til formål.

Hovedkontor: Sandnes

Organiasjonsnummer: 919 763 914

E-post: hei@fretex.no

Kontonummer: 3000.37.62846

Kontonavn: FJO-Hoved

Fakturaadresse:
- Fakturamottak, Torneroseveien 7, 4315 Sandnes.
- På mail som PDF-fil til: mb.16554@xledger.net med «Faktura» i emnefeltet.
-Via EHF til organisasjonsnummer 919 763 914

Henvendelser til regnskapsavdelingen i Fretex vedrørende leverandørfaktura sendes hit.

Selskapets ledere:
Dag Atle Meinich-Bache, Daglig leder
Anita Fuglseth, Leder for Virksomhetsområde Anbud og offentlige anskaffelser
Roar Wangberg, Leder for Virksomhetsområde Rammeavtaler
Bodil Marie Gilje, HR-sjef
Liv Grethe Berge Frislid, Leder for økonomi

Selskapets styre:
Styrets leder:
Trond Ivar Vestre

Nestleder:
Lars Lunde

Styremedlemmer:
Ingvald Hansen
Kristine Boch
Wenche Walderhaug Midjord
Martin Guttormsen
Bjarte Dag Oen
Liesl Hellstrand

Varamedlemmer:
Milda Birgitte Lunde Stene
Margarth Saue Marti
Kristin Prestø
Bodil Downham
Sissel Rogne

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?