www.fretex.no

Dette gjør du med elektriske artikler og elektrisk avfall

Produserer bedriften din mye elektrisk avfall? Slik kan dere kvitte dere med de elektriske artiklene.

Eller kanskje du er usikker på om bedriften din i det hele tatt har noe særlig elektrisk avfall? EE-avfall er alle elektriske og elektroniske produkter som skal kasseres. Det vil si alle produkter det går strøm eller elektromagnetiske felt gjennom – enten fra strømnettet eller fra batterier. Det inkluderer mobiler, datamaskiner, tastaturer, kalkulatorer, printere eller annet utstyr som er vanlige i en bedrift.

Alle bedrifter må følge regelverket i avfallsforskriften, som skal «bidra til å forebygge og redusere miljøproblemer, hindre forsøpling, og sikre høy grad av gjenvinning når ulike produkter ender som avfall». Når det gjelder elektrisk avfall skal forskriften bidra til å redusere miljøproblemene som EE-avfall kan gi hvis det ikke håndteres på en forsvarlig måte.

Bedriften må ta ansvar for elektrisk avfall

Grunnen til at det er så viktig å levere gamle elektriske og elektroniske artikler til gjenvinning er at de inneholder stoffer som er miljøskadelige. Avfallet består dessuten av mange ulike komponenter, og må derfor tas fra hverandre og sorteres manuelt.

Bedriften har selv ansvar for å sørge for at elektrisk avfall blir sortert ut fra annet avfall og levert til gjenvinning hos mottaksstasjoner for returavfall. Det er kommunens plikt å sørge for at det finnes et tilbud om slike mottak av elektronisk og elektrisk avfall, både fra bedrifter og husholdningene.

Her er tre viktige poenger om elektrisk avfall:

  • Det er gratis for bedrifter å levere avfallet til mottak som har avtale med et godkjent returselskap for EE-avfall
  • Det koster ingenting for bedrifter å levere elektrisk avfall til forhandlere, men de kan kreve at dere kjøper tilsvarende mengde nye produkter
  • Med unntak av lyskilder som lysstoffrør og sparepærer, er ikke EE-avfall deklareringspliktig


Lever datalagringsmedier til Fretex

Det er positivt at bedriften har gode rutiner for sortering og kassering av elektriske og elektroniske artikler. Men er dere klar over risikoen som medfølger kasting av datalagringsmedier?

De fleste bedrifter har fokus på datasikkerhet, og er flinke til å beskytte datamaskiner og andre enheter mot diverse trusler mens de fortsatt er i bruk. Antivirusprogrammer og  brannmur installeres og sterke passord lages for å beskytte innhold og sensitiv informasjon mot uvedkommende. Det ikke alle tenker på er at informasjonen ikke forsvinner selv om enhetene er ødelagt og skal kastes.

Et tips er å levere bedriftens datalagringsmedier til Fretex, så dere kan være helt sikre på at de sikkerhetsmakuleres på en trygg og forsvarlig måte. Etter sikkerhetsmakuleringen vil det være umulig å hente ut noe sensitiv informasjon fra enhetene, og de gjenvinnes dessuten videre til å bli nye produkter.

Fretex kan i tillegg håndtere og makulere papiravfall for bedriften. Vi tilbyr henting av papiret som vi deretter vil makulerer trygt og enkelt for at dere skal slippe.

*
*
*
*

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?