www.fretex.no

Makulering for private

mobile-phone-1093358
Folk flest har en del sensitive opplysninger liggende hjemme som burde vært makulert. Det kan være private papirer, harddisken fra forrige laptop eller gamle mobiltelefoner som ligger lagret i en skuff.

Fretex makulerer for bedrifter og alle som trenger det

Det er godt å få ryddet opp i skuffer og skap, og samtidig vite at privat informasjon ikke kommer på avveie.  I Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo har Fretex avanserte kverner for sletting av sensitive papirer og avdelinger som makulerer datalagringsmedier som harddisker, minnepinner og mobiltelefoner. Fretex makulerer for flere politidistrikter, IT-bedrifter og andre som ønsker å ha en høy sikkerhet rundt destruksjon av sitt materiale og vi vil gjerne makulere, også for deg!

Alt Fretex får inn til makulering følger de samme høye krav til sikkerhet – også det som privatpersoner leverer. Våre lokaler er overvåket og sikret, i tillegg til at alt vårt personale innen makulering har en utfyllende og utdypende politiattest og har undertegnet en taushetserklæring.

Alt som makuleres blir gjenvunnet

Fretex er en miljøbedrift og vi er opptatt av gjenvinning. Både papir og datamedier som sikkerhetsmakuleres i Fretex blir brukt til å lage nye produkter. På den måten kan vi alle være med på å gjøre noe bra for miljøet.

Du kan komme til oss med det som skal makuleres og overvære makuleringsprosessen. Vi kan også sender en sletterapport på det vi makulerte for deg.

Bare ta kontakt med en av våre avdelinger!

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?