Meny
 

Historia bak 'Wicked Times', 28.september 2017

Plateomslaget er ein del av det musikalske utttrykket og samarbeid mellom fleire kreative aktørar ligg til grunn for det ferdige produktet. Plateomslaget til Soul Party sin EP «Wicked Times» var eit samarbeid mellom musikarane, biletkunstnar Hege Ullensvang ved Galleri Vox og grafisk designar Steinar Karlsen. I dette føredraget fortel alle om si rolle, sitt arbeid og sine erfaringar frå samarbeidet. Du får høyre om heile prosessen, i frå Soul Party sende ei bestilling til Galleri Vox med «råmiksen» av innspelingane og nokre stikkord til tematikk, til plata vart trykt opp hjå Daniel Engen Productions og lansert på Garage i fjor. Gjennom samtale, bilete, lyd- og videoklipp, gjev me deg eit innblikk i produksjon av plateomslag. Me vonar historia bak «Wicked Times» kan vera lærerik for dei som ynskjer å jobbe med plateomslag, og ynskjer samtidig å inspirere til aktivitet og samarbeid. Platesal og signering v/Soul Party. Musikkinnslag ved Francis McAuley.

Bakgrunn:
Musikkterapibandet Soul Party blei starta av Francis McAuley, Preben Samuelsen og musikkterapeut Øystein Lydvo våren 2013, som ein del av musikkterapitilbodet ved Bjørgvin Distriktspsykiatriske Senter (DPS). EP’en «Wicked Times» var produsert av Yngve Sætre i Duper Studio, og består utelukkande av Francis sine komposisjonar. Saman med spelejobbar, var plateutgjevinga eit ledd i behandlinga samfunnsmusikkterapi. I tilegg til at plata er eit «fysisk ressursbevis» og eit kontaktskapande verktøy for musikarane, ynskjer bandet med plateutgjevinga å inspirere menneske med psykiske helseplager til å komme i gong med helsefremjande aktivitetar. Platetittelen «Wicked Times» skal symbolisere håp, medan bandnamnet Soul Party står for fellesskapet ein kan oppleve gjennom det å spele i band. I Soul Party har ein sett at meiningsfulle aktivitetar kan føre til tilfriskning, og at fokus på det friske kan styrkje identitet og gje eit betre sjølvbilete. Bandet vart oppløyst og behandlingen avslutta i vår. Bandside: http://phonofile.link/soul_party