Meny
 
||||

Bjørn Hølbakken, ”It’s all about (love) me”

it's all about (love) me
22.august- 8.september 2013

Utstillingen ”It’s all about love me” består av ti malerier, og presenteres som en installasjon - et rom i rommet. Alle maleriene er selvportrett, hvor kunstneren har satt seg inn i roller han til daglig ikke alltid er bekvem med å vise fram, eller ønsker å vedkjenne seg. En kan gå inn i rommet, eller la være. Å stå utenfor er også et valg det er lov til å ta. Hølbakkens intensjon er å synliggjøre dette og samtidig gjøre identitet til tema. Han ønsker også å vise det ikke alltid like tydelige skillet mellom fasade og innhold.