Meny
 

Galleri VOX informasjon:

Vi har nå startet forsiktig opp igjen på atelieret med høyst begrenset antall på jobb i tråd med gjeldende retningslinjer fra helsemyndigheter og NAV. Se under for mer informasjon om utstilling, månedens verk for mai måned, samt invitasjon til nettverksutstilling hos oss med frist 30.mai!

1.

Vi er glad for endelig å kunne ønske velkommen til Tove Tømmerbergs utstilling 'Mellom steder'. Den kan ses fra fredag 22.mai kl 12. Utstillingen står i perioden 22.mai til 21.juni 2020. Åpningstider er torsdager 14-18, fredag-søndag 12-16.

"Mellom Steder" viser et utvalg bilder tatt med mobilkamera. Bildene kan sees som en visuell dagbok; en abstrakt historie uten en spesifikk begynnelse eller slutt.

Tove sier selv om sitt arbeid:

Fra å være et verktøy som dokumenterer en prosess er det å ta bilder nå et hovedverktøy der prosessen i seg selv er i fokus. Jeg leter ikke etter motiv. Bildene blir til på veien, mellom steder, og av det som er rundt meg i det daglige, - når jeg opplever små øyeblikk av magi i hverdagen. Det Arne Næss kaller «en spontan erfaring uten refleksjon» dirigert av omgivelsene. Når noe fanger min oppmerksomhet og det oppstår en følelse av synkronitet. Et lite øyeblikk der tiden står stille. Før jeg begynner å tenke, før intellektet tar all plass.

Prosjektet kan knyttes til en tradisjon innenfor kunsten der det tilsynelatende trivielle og uviktige fremheves og gis verdi. Dette kan også relateres til diskusjonen rundt det vakre; hva man til enhver tid ser på som vakkert. Et tema som har vært av interesse gjennom hele mitt kunstneriske virke.

Kunstneren Tove Tømmerberg er oppvokst i Trøndelag, men har vært bosatt i Bergen største delen av sitt voksne liv. Hun har en lengre utdanning innenfor kunst, med bla MA i kunst fra Nederland, og som stipendiat i kunst ved KHIB (Kunsthøyskolen i Bergen). Gjennom sin karriere som kunstner har hun deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland, og har arbeidet med ulike medier og uttrykk, i hovedsak installasjoner. Hun har vært medlem av Galleri VOX siden 2019.

2. Månedens verk mai 2020

3.

Vi minner om vår kommende påmeldingsfrist til nettverksutstilling

"Alt hva jeg rommer"

Galleri VOX inviterer til deltagelse i vår temautstilling med tittel: "Alt hva jeg rommer". Dette blir en juryert utstilling som skal vises i vårt Galleri i Strandgaten i september 2020. Utstillingen vil stå i fire uker, og da også under Verdensdagen for Psykisk Helse. Søknadsfrist til første juryering er 30. mai 2020. Alle kan søke med inntil 5 verk, bilde eller skulptur.

Tittelen "Alt hva jeg rommer" åpner for veldig mye. Vi rommer alle ting som glede og kjærlighet, men også sorg, smerte, skam eller andre følelser. I tillegg rommer vi minner, fantasier, håp og drømmer. Kanskje vil noen kjenne at de også rommer noe helt annet. Vi ønsker at du skal billedliggjøre noe av dette, fargesette eller forme det, slik at andre også kan få ta del i det.

Når noen deler hva de rommer, vil vi andre ofte finne noe gjenkjennelig i møte med det. Et kunstverk kan derfor bli noe vi kan speile oss i, slik at vi på et vis føler oss sett. Dette igjen kan gjøre det lettere å dele noe av det vi selv kanskje brenner inne med.

Send søknad til : trine.hovden@fretex.no frist 30 mai 2020

Søknaden skal inneholde:
Bilder av inntil 5 ulike verk max 2 mb, jpg eller pdf. Merk hver bildefil med navn og tittel.

Søknadsskjema: last ned eller se pdf her

Tips til fotografering:
Sørg for godt lys, gjerne i eller i nærheten av dagslys, og med en nøytral/hvit bakgrunn.

Svar på første juryering blir sendt ut i uke 25, andre juryering vil foregå i august 2020.

Har du noen spørsmål kontakt oss gjerne!